ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W BOBOWEJ

  

REKRUTACJA

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

MATEMATYKA JĘZYK POLSKI
oraz dwa dodatkowe spośród:
BIOLOGIA GEOGRAFIA
CHEMIA WOS
Dodatkowe zajęcia komputerowe:
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE INŻYNIERSKIE
KOMPUTER W PRACY DZIENNIKARZA
 

 

TECHNIKUM
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
TECHNIK HOTELARSTWA
KELNER
 

 

KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK EKONOMISTA
KELNER
CUKIERNIK
PIEKARZ
 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTY

ROZSZERZONE

W LICEUM

 

GIMNAZJALISTO

Proponujemy Ci możliwość wyboru trzech przedmiotów rozszerzonych
spośród sześciu proponowanych:
Matematyka, język Polski, Geografia, Biologia, Chemia, Wos.

Możliwe są dowolne kombinacje tych przedmiotów:
z matematyką: MBC, MBG, MBW, MCG, MCW, MGW
z językiem polskim: PBC, PBG, PBW, PCG, PCW, PGW

 

ELEKTRONICZNY SYSTEM NABORU - KSEON
System naboru KSEON nie pozwala na utworzenie takiej liczby oddziałów. Dlatego też, podczas określania swoich preferencji, wybierz oddział, który jest zbliżony do Twoich oczekiwań (z matematyką lub językiem polskim). Gdy będziesz składał swoje dokumenty w ZSO, określisz dokładnie, które spośród przedmiotów rozszerzonych najbardziej Cię interesują.

Jeżeli liczba kandydatów będzie wystarczająca, zostanie utworzony kolejny oddział.

POWRÓT

 

KLASA

MATEMATYCZNA

 

Czego będziesz się uczył?

 • zakresie rozszerzonym: matematyki oraz wybranych przez Ciebie 2 przedmiotów spośród: biologia, chemia, geografia, wos,

 • pozostałych przedmiotów ogólnokształcących w zakresie podstawowym,

 • języka obcego (język angielski, język niemiecki),

 • komputerowego wspomagania inżynieryjnego, a w tym: gromadzenia i wyszukiwania informacji (bazy danych), modelowania 2D i 3D (rysunek techniczny CAD), wspomagania inżynieryjnych obliczeń (arkusz kalkulacyjny i CAS).

Co będziesz umiał?

 • rozwiązywać najtrudniejsze zadania maturalne,

 • biegle posługiwać się językiem obcym,

 • rozwiązywać skomplikowane problemy informatyczne,

 • swobodnie posługiwać się nabytą wiedzą w konkursach, olimpiadach, itp.,

 • tworzyć różne zadania modelowe wykorzystując znajomość rysunku technicznego CAD i oprogramowania do obliczeń inżynierskich CAS.

Gdzie możesz studiować?
na wszystkich uczelniach:

 • technicznych,

 • ekonomicznych,

 • medycznych,

 • pedagogicznych.

I co jeszcze?

 • możesz kontynuować naukę w Szkołach Policealnych w różnych zawodach (Technik Informatyk, Technik Rachunkowości),

 • w przyszłości możesz wykorzystać swoje doświadczenie i swoją wyobraźnię do rozwiązywania praktycznych problemów i projektowania użytecznych maszyn i procesów.

POWRÓT

 

KLASA

HUMANISTYCZNA

 

Czego będziesz się uczył?

 • w zakresie rozszerzonym: języka polskiego oraz wybranych przez Ciebie 2 przedmiotów spośród; biologia, chemia, geografia, wos,

 • pozostałych przedmiotów ogólnokształcących w zakresie podstawowym,

 • języków obcych (język angielski, język niemiecki)

 • wykorzystywać komputer w pracy dziennikarskiej, a w tym: zaawansowanej obróbki tekstu, edycji elektronicznej grafiki komputerowej (fotografia i rysunek wektorowy), wyszukiwania informacji w Internecie, administrowania portalem internetowym (CMS).

Co będziesz umiał?

 • swobodnie posługiwać się nabytą wiedzą w konkursach i olimpiadach oraz na maturze,

 • biegle posługiwać się językiem obcym,

 • tworzyć pisma z pomocą komputera,

 • redagować tekst: do gazet, na strony www, felietony, eseje, rozprawki itp.

Gdzie możesz studiować?
na uniwersytetach i innych uczelniach o kierunkach:

 • pedagogicznych,

 • medycznych,

 • sportowych.

I co jeszcze?

 • możesz kontynuować dalszą naukę w Szkołach Policealnych,

 • wykorzystując swój potencjał i wiedzę zdobytą w szkole możesz samodzielnie pracować pisząc felietony do gazet, wiersze dla dzieci, opowiadania i książki dla każdego.

POWRÓT

 

KOMPUTEROWE

WSPOMAGANIE

INŻYNIERSKIE

 

Rozwój przemysłu w dzisiejszych czasach jest nierozerwalnie związany z rozwojem nowoczesnych technologii. Jako inżynier będziesz w przyszłości wykorzystywał swój sprawny umysł, swoją wyobraźnię i doświadczenie do rozwiązywania praktycznych problemów i projektowania użytecznych maszyn i procesów

Będziesz uczył się m.in.:

 • komputerowego wspomagania obliczeń (arkusz kalkulacyjny i CAS),

 • gromadzenia i wyszukiwania informacji (bazy danych),

 • modelowania 2D i 3D (rysunek techniczny CAD)

POWRÓT

 

KOMPUTER

W PRACY

DZIENNIKARZA

 

Jako humanista jesteś poszukiwany na rynku pracy. Jednak maszyna do pisania dawno została zamieniona na klawiaturę, a pióro na myszkę. Umiejętność poruszania się w Internecie, to konieczność, a cyfrowa obróbka danych to standard

Będziesz uczył się m.in.:

 • zaawansowanej obróbki tekstu,

 • edycji elektronicznej grafiki komputerowej (fotografia i rysunek wektorowy),

 • wyszukiwania informacji w Internecie,

 • tworzenia stron WWW (HTML, CSS, JavaScript),

 • administrowania portalem internetowym (CMS)

POWRÓT

 

 
TECHNIKUM

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

Czego będziesz się uczył?

 • przedmiotów ogólnokształcących,

 • planowania i organizacji produkcji gastronomicznej,

 • zasad żywienia i przechowywania żywności,

 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,

 • planowania i wykonywania usług gastronomicznych,

 • języka obcego zawodowego,

 • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.

Co będziesz umiał?

 • sporządzać potrawy i napoje

 • planować i organizować usługi gastronomiczne

 • obsługiwać gastronomiczne programy komputerowe

 • posługiwać się językiem obcym zawodowym

 • prowadzić własny zakład gastronomiczny

Gdzie możesz pracować?

 • w restauracjach i kawiarniach

 • w pubach i cukierniach

 • w pensjonatach, domach wczasowych, hotelach

 • na statkach i promach

 • prowadzić własną działalność gospodarczą (np. firmę cateringową, kawiarnię itp.)

I co jeszcze?

 • możesz podnosić swoje kwalifikacje na studiach wyższych

 • bierzesz udział w konkursach i olimpiadach

 • praktyki zawodowe odbywasz w renomowanych zakładach gastronomicznych

 • doskonalisz umiejętności na kursach: barman, barista, prawo jazdy, kasy fiskalne

POWRÓT

 

TECHNIK

ORGANIZACJI

REKLAMY

 

Czego się będziesz uczył?

 • obsługiwania programów graficznych

 • organizowania sesji zdjęciowych i filmowych

 • tworzenia sloganów reklamowych

 • pisania scenariuszy reklam radiowych i telewizyjnych

 • planowania i organizacji kampanii reklamowych

 • nadzorowania produkcji reklam

 • promowania usług reklamowych

 • badania skuteczności reklamy

 • posługiwania się językiem angielskim w reklamie

Co będziesz umiał?

 • projektować i wykonywać reklamy

 • kreować wizerunek firmy

 • planować i realizować strategię reklamową

 • stosowania w pracy techniki wizualizacji

 • prowadzić sprzedaż usług reklamowych

 • prowadzić kampanię reklamową

Gdzie możesz pracować?

 • w agencjach reklamowych

 • w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw

 • w biurach ogłoszeń

 • w agencjach do spraw kontaktów z mediami

 • jako projektant grafiki

 • jako pracownik działu badań rynkowych

 • jako copywriter - autor tekstów i sloganów

 • jako specjalista public relations

I co jeszcze?

 • możesz podnosić swoje kwalifikacje na studiach wyższych

 • możesz doskonalić umiejętności na kursach: projektowanie stron WWW, prawo jazdy, fotografia

 • możesz brać udział w olimpiadach i konkursach

POWRÓT

 

 

TECHNIK

HOTELARSTWA

 

 

Czego będziesz się uczył ?

 • przedmiotów ogólnokształcących

 • obsługi gościa hotelowego

 • zagadnień ekonomiczno-prawnych, w tym promocji usług turystycznych

 • organizacji i sprzedaży usług hotelarskich

 • współpracy z biurami podróży

 • nowoczesnych technik pracy biurowej

 • słownictwa zawodowego w języku obcym

 • obsługi branżowych programów komputerowych

Co będziesz umiał ?

 • zdobędziesz wiedzę ogólną

 • profesjonalnie obsłużyć gościa hotelowego

 • korzystać z przepisów prawa hotelowego

 • stosować zasady gospodarki rynkowej

 • organizować usługi turystyczne, gastronomiczne i rekreacyjne

 • posługiwać się językiem obcym zawodowym

 • prowadzić własny obiekt hotelowy

Gdzie możesz pracować ?

 • hotelach, motelach pensjonatach, domach wczasowych

 • ośrodkach agroturystycznych, uzdrowiskach

 • sanatoriach, obiektach SPA

 • statkach wycieczkowych, na promach,

 • biurach turystycznych

 • administracji samorządowej

 • możesz prowadzić własny obiekt hotelowy

I co jeszcze?

 • możesz podnosić swoje kwalifikacje na studiach wyższych (hotelarstwo, turystyka, rekreacja)

 • doskonalisz umiejętności na kursach: barman, barista, prawo jazdy, kasy fiskalne,

 • możesz brać udział w olimpiadach i konkursach

 • praktyki zawodowe odbywać będziesz w renomowanych obiektach hotelarskich

POWRÓT

 

KELNER

 

 

Czego będziesz się uczył?

 • przedmiotów ogólnokształcących

 • obsługi kelnerskiej gości

 • sporządzania potraw i napojów

 • prawidłowych zasad żywienia człowieka

 • organizowania usług gastronomicznych

 • słownictwa zawodowego w języku obcym

 • prowadzenia działalności gospodarczej w gastronomii

Co będziesz umiał?

 • przygotować salę konsumpcyjną

 • profesjonalnie obsłużyć gościa

 • sporządzać i podawać potrawy oraz napoje

 • planować i organizować przyjęcia oraz usługi cateringowe

 • prowadzić własny zakład gastronomiczny

 • pracować indywidualnie i zespołowo

Gdzie możesz pracować?

 • w restauracjach i kawiarniach

 • w pubach i dyskotekach

 • w pensjonatach, domach wczasowych, hotelach

 • na statkach i promach

 • w firmach cateringowych

 • możesz prowadzić własną działalność gospodarczą

I co jeszcze?

 • jesteś w ciągłym kontakcie z ludźmi * doskonalisz umiejętności na kursach: barman, barista, prawo jazdy, kasy fiskalne * możesz brać udział w konkursach barmańskich i kelnerskich * praktyki zawodowe możesz odbywać w renomowanych zakładach gastronomicznych * możesz podnosić swoje kwalifikacje na studiach wyższych

POWRÓT