Drukuj

Jak bezpiecznie korzystać z bezprzewodowych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne takich jak: telefon komórkowy czy router WiFi?

Deklaracja z Nikozji dotyczącej pól elektromagnetycznych.

Informacja dla mieszkańców o polach elektromagnetycznych.

Apel naukowców o ochronę przed ekspozycją na niejonizujące pole elektromagnetyczne.