Drukuj

14.X.2019 r. na sali gimnastycznej, która w tym dniu przybrała odświętny wygląd, odbyła się okolicznościowa akademia przygotowana przez Samorząd Uczniowski.

Rozpoczęła ją pani dyrektor Urszula Jabłońska, która powitała zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów. Następnie, w swoim wystąpieniem, zwróciła uwagę na zaangażowanie nauczycieli w wychowanie młodego pokolenia, w wyzwalanie u uczniów zapału do poznawania siebie i świata, a tym samym przygotowania ich do wejścia w dorosłe, odpowiedzialne życie.  Podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za codzienne zaangażowanie, dyspozycyjność,  za życzliwość i serdeczność.  Na koniec pani dyrektor wręczyła nagrody wyróżnionym nauczycielom. Nagrodzeni zostali również uczniowie za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. 

Pani Ewa Orłowska,  przewodnicząca Rady Rodziców, złożyła okolicznościowe życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny.

Prowadzący (Darek Serafin, Dawid Lach) przedstawili krótką historię Komisji Edukacji Narodowej, złożyli podziękowania nauczycielom za ich pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz trud włożony w kształtowanie ,,hardych” uczniowskich charakterów. Następnie wybrzmiała piękna poezja poświęcona pedagogom.

Część druga akademii miała charakter satyryczny. Przedstawiała scenki z życia szkoły.

Kacper Pruś - szkolny sprawozdawca, przeprowadził wywiad z przedstawicielem klas pierwszych, który podzielił się swoimi wrażeniamiz pierwszego miesiąca spędzonego w nowej szkole. Następnie wywiadu udzieliły: nauczycielka,  pani z obsługi i pokrzywdzony, niesprawiedliwie oceniony uczeń. W progi naszej szkoły zawitał również Minister Edukacji Narodowej (Łukasz Muszyński), który zdradził reporterowi plany, co do przyszłych kierunków rozwoju polskiej oświaty. Odbyła się także rozmowa początkującego nauczyciela z dyrektorem szkoły (Anna Babicz), po której zapał i optymizm ,,młodego” nauczyciela wyparował jak kamfora. Na koniec zostały przeprowadzone dwie najważniejsze lekcje w szkole: języka polskiego i matematyki, które ukazały, że niektórzy uczniowie nie do końca odnajdują się w realiach literackich i matematycznych labiryntach mimo nieustających, lecz dających marne efekty wysiłków pedagogów.

Program artystyczny uczniowie  zakończyli pięknymi życzenia i utworem muzycznym w wykonaniu szkolnego zespołu prowadzonego przez panią Agnieszkę Gołyźniak.