Drukuj

11 grudnia 2019 roku na sali gimnastycznej ZSO w Bobowej miało miejsce Szkolne Forum Profilaktyczno – Edukacyjne „MŁODOŚĆ INACZEJ” pod hasłem „NIE MA CIĘ W SIECI. NIE ISTNIEJESZ?” poświęcone problemowi uzależnienia od mediów społecznościowych i wirtualnej przemocy.

Jego celem było nakłonienie odbiorcy do zastanowienia się nad własnym życiem, do refleksji nad tym, czy to co robi, jest wartościowe, czy wytycza sobie cele życiowe i stara się je realizować, czy jego życie jest realne czy wirtualne. Organizatorki – Małgorzata Grygiel i Bernadeta Libront – chciały ukazać młodym ludziom mechanizm i skutki uzależnienia od mediów społecznościowych i zachęcić ich do rozwijania pasji życiowych, kontaktów interpersonalnych w realnej rzeczywistości.

Na scenie gościliśmy grupę artystyczną „BEST”. Zaprezentowała ona przedstawienie profilaktyczne „Klik” traktujące o komunikatorach typu Facebook, blogi, portale społecznościowe, skype, gg, które niszczą życie innym. Szczególnie młodzież jest narażona na ataki swoich kolegów. Bardzo często zdarzają się groźby ze strony rówieśników wysyłane właśnie poprzez te komunikatory. Spektakl pokazał problemy dziewczyny, która nie umie sobie poradzić z atakami na jej osobę. Mamy nadzieję, że za sprawą tej inscenizacji młodzież zrozumiała, jak czuje się osoba zastraszana w Internecie oraz co jej może grozić. Oby nikogo z Was nie dotknął ten problem!

Odbyło się również spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji, aspirantem sztabowym Grzegorzem Szczepankiem, który zaprezentował zagrożenia czyhające w Internecie na młodego człowieka, a także konsekwencje prawne wynikające ze stosowania wirtualnej przemocy.

Rozstrzygnięto konkursy i rozdano nagrody sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wręczała je sekretarz gminy, p. Zdzisława Iwaniec.

W części artystycznej uczniowie naszej szkoły zaprezentowali wiersze i piosenki mówiące o prawdziwym życiu, a nie o wirtualnej rzeczywistości, którą często się z nim myli.

W Forum uczestniczyli uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu gminy Bobowa i społeczność naszej szkoły.