Drukuj

Dwie mobilne pracownie komputerowe - laptopy i szafy przenośne, jako nagrody dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w konkursie #OSEWYZWANIE 7 kwietnia 2020 r. dostarczono do szkoły.

W związku z powyższym, Dyrektor ZSO w Bobowej informuje, że istnieje możliwość wypożyczenia uczniom tych laptopów na czas zdalnego nauczania. Uczniowie, którzy nie mają sprzętu do zdalnej nauki lub Ci, którzy mają rodzeństwo w wieku szkolnym, a mają tylko jeden sprzęt w domu, proszeni są o zgłaszanie potrzeby wypożyczenia laptopa do wychowawcy klasy. Zgłoszenia należy składać do 10.04.2020 r. za pomocą „wiadomości” w e-dzienniku.

Z poważaniem Urszula Jabłońska Dyrektor Szkoły