Drukuj

Pomimo wyjątkowej sytuacji pandemicznej i zdalnego nauczania, uczniowie IV klasy Technikum spisali się na medal i mogą się pochwalić świadectwem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjna w Krakowie. Dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli i zdających, próg 50% z egzaminu teoretycznego i 75% z egzaminu praktycznego nie stanowił problemu dla uczniów technikum organizacji reklamy i technikum żywienia i usług gastronomicznych. Zdający sprostali wyzwaniom egzaminacyjnym i osiągnęli bardzo wysokie wyniki. Zdobywcom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie gratulujemy i życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym.