Drukuj

W mikołajkowej atmosferze, 6 grudnia, społeczność szkoły świętowała Dzień Patrona, Henryka Sienkiewicza. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną miał on inną formę niż w poprzednich latach. Na lekcjach 2. i 3. wszystkie klasy wzięły udział w konkursie związanym z życiem i twórczością tego wybitnego pisarza. Tydzień wcześniej uczniowie przygotowywali multimedialne prezentacje pod tytułem: Życie i twórczość Patrona Szkoły i fotograficzne relacje przedstawiające najciekawsze przebranie za postać z utworu Henryka Sienkiewicza. Stanowiły one pierwszy etap tego konkursu.

Na drugi etap składało się 5 zadań przydzielonych poszczególnym grupom w każdej klasie. Zmierzyły się one z następującymi wyzwaniami:

O tym że rywalizacja międzyklasowa była zacięta, najlepiej świadczą wyniki konkursowych zmagań:

Uczniowie aktywnie włączyli się w realizację poleceń, ujawniając często ukryte talenty. Szczególnie widoczne to jest w opracowanych przez nich prezentacjach i w ucharakteryzowaniu się na Sienkiewiczowskich bohaterów. Wszystkim więc należą się podziękowania ze strony nauczycielek języka polskiego i najszczersze gratulacje.