Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

b_150_100_16777215_00_images_stories_2018_kromer.jpgW dniu 27.09.2018 roku klasa II LO pod opieką pani Małgorzaty Hotloś uczestniczyła w 41. sesji Rady Powiatu Gorlickiego. Prowadzącymi tę sesję byli: przewodniczący Rady Powiatu - pan Marek Bugno; wiceprzewodniczący - pan Roman Dziubina i pan Jan Przybylski. Głównym tematem sesji była informacja o stanie środowiska na terenie powiatu gorlickiego. Przedstawiona została realizacja ustaw o ochronie przyrody.


Starosta Powiatu Gorlickiego - pan Karol Górski - poinformował zebranych o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz o planach finansowych. Następnie Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRONK - pani Marta Mordarska - podziękowała radnym za współpracę w realizacji wspólnych zadań. Zachęciła do obejrzenia filmu pt. "Póki my żyjemy", który został zrealizowany przez uczestników zajęć dziennych Ośrodka Wsparcia w Gorlicach. Następnie Rada Powiatu podjęła cztery uchwały dotyczące: przyjęcia Statutu Powiat Gorlickiego; wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości; pomocy materialnej przeznaczonej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

Po wysłuchaniu informacji o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu Gorlickiego, zreferowanej przez wicestarostę Powiatu Gorlickiego - pana Jerzego Nalepkę - uczniowie klasy II LO udali się do Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów", gdzie mogli podziwiać wystawę malarską Joanny Johnsson. Następnie zwiedzili Starówkę. Dużym zainteresowaniem cieszyła się ławeczka z Ignacym Łukasiewiczem, przy którym wykonano pamiątkowe zdjęcie. Na tym wycieczkę zakończono.

Zobacz tutaj