Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Instrukcja warunkowa w kwerendach

Instrukcja warunkowa pozwala wybrać jedną z dwóch instrukcji (możliwości) w zależności od warunku logicznego. Jeśli warunek jest prawdziwy, to wykonywana jest instrukcja pierwsza, a jeśli warunek jest fałszywy – wykonywana jest instrukcja druga.

Kwerendy wybierające (grupująca-podsumowanie)

Jeśli w wybranym polu bazy danych informacje się powtarzają (np. imiona, miasta, płeć, rodzaj książki itp.) można je pogrupować i wyświetlić każdą tylko jeden raz. Tworzymy w ten sposób tzw. słowniki (np. słownik imion, miast, itp.). Można w ten sposób policzyć ilość zgrupowanych obiektów, wyliczyć sumy, średnie i inne parametry.

Funkcje w kwerendach

Access, podobnie jak i inne programy użytkowe, posiada gotowy zestaw funkcji: matematyczne, statystyczne, do przekształcania tekstów, itp. Istnieje również możliwość przygotowywania własnych, korzystając możliwości jakie daje programowanie w VisualBasic. W ćwiczeniach posługiwali będziemy się zestawem kilkunastu wbudowanych funkcji, których opis wraz z przykładami znajduje się na końcu lekcji.

Kwerendy wybierające (zapytanie, pole obliczeniowe)

Istotą baz danych jest stworzenie możliwości efektywnego wyszukiwania informacji. Istnieją dwa podstawowe rodzaje kwerend: wybierające i funkcjonalne.Wybierające służą do uzyskiwania informacji z bazy informacji. Wybierają one dane z jednej lub wielu tabeli (albo też innych kwerend) i prezentują w odpowiedniej postaci. W wyniku działania kwerendy zostaje „utworzona” wirtualna tabela z wynikami. Po zakończeniu działania kwerendy ta wirtualna tabela przestaje istnieć.

Jednym z najważniejszych obecnie zadań komputerów jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom danych. Informacje przechowywane są zazwyczaj w sposób uporządkowany, co ułatwia ich wyszukiwanie, i z tego względu przechowuje się je w uporządkowanych strukturach zwanych bazami danych. Prostymi przykładami baz danych są np. dziennik lekcyjny zawierający spis uczniów, inne dane o uczniu, otrzymywane oceny i informacje o obecności.

Formularze - tworzenie, modyfikowanie i kontrola danych

Za pomocą tabel i kwerend można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika przygotowuje się specjalne formularze, których zadaniem jest odpowiednia graficzna prezentacja informacji. Formularze zawierają pola z danymi i opisy tych pól oraz elementy sterujące, umożliwiające przemieszczanie się po rekordach. Oprócz formularzy związanych z tabelami można utworzyć tzw. formularz sterujący (panel sterujący), na którym umieszcza się z reguły przyciski służące do uruchamiania innych formularzy.

Przykładowe bazy danych używane przez autora do przygotowania ćwiczeń na lekcji i sprawdzianów. Większość z nich jest autentyczna lecz została poważnie zmodyfikowana, aby uniemożliwić identyfikację.

Przykładowe sprawdziany

Poprzednie wersje sprawdzianów, już nieużywane na lekcjach informatyki, ale ...

Kwerendy grupujące i krzyżowe

Kwerenda krzyżowa oblicza sumę, średnią lub inną funkcja agregująca, a następnie grupuje wyniki według dwóch zestawów wartości — jednego wzdłuż bocznej, a drugiego wzdłuż górnej krawędzi arkusza danych. na arkuszu kalkulacyjnym ten typ tworzenia tabel nosił nazwę tabel przestawnych. 

Formularze - panel sterujący i przybornik

Panel sterujący pełni z reguły rolę centrum, z którego wydajemy polecenia i uruchamiamy różnorodne, wcześniej zdefiniowane zadania, np. wyświetlamy formularze lub drukujemy raporty. Do uruchomienia tych zadań służą z różne elementy dostępne w Przyborniku. Przypisanie polecenia odbywa się z reguły za pomocą kreatora, ale w tle tworzone jest odpowiednie makropolecenie w języku VBasic. Kreator umożliwia nam przypisanie wielu różnorodnych zadań, m.in.: nawigowanie (wybieranie rekordów, wyszukiwanie), operacje na rekordach (usuwanie, tworzenie nowego) i formularzach (otwieranie, drukowanie, zamykanie) oraz raportach (drukowanie), uruchamianie innych programów (Word, Excel, Notatnik) - wszystkie opisane są w oknie kreatora.

Zobacz tutaj