Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Europejski Dzień Języków w naszej szkole
Jak co roku od wielu lat, tak i w bieżącym roku szkolnym świętowaliśmy Europejski Dzień Języków.
Der Europäische Sprachentag in unserer Schule
Wie jahrjährlich seit langer Zeit, so auch in diesem Jahr, feierten wir den Europäischen Sprachentag.

The European Day of Languages in our school
As every year, we celebrated the European Day of Languages.

W minionym tygodniu chętni uczniowie pisali test leksykalno-gramatyczny z języka angielskiego, a dziś reprezentacje wszystkich klas zmierzyły się z pytaniami z wiedzy o Wielkiej Brytanii i o Niemczech. W teście leksykalno-gramatycznym najlepsi byli: Natalia Jurek z kl. IVaT (m-ce III), Przemysław Walicki z kl. IVbT (m-ce II) oraz Szymon Pękala z kl. IaT (m-ce I). W konkursie wiedzy o krajach, podobnie jak w ubiegłym roku, najlepsi okazali się Katarzyna Beduch i Łukasz Muszyński z IIIbT, a tylko w jednym, dogrywkowym pytaniu uległy im dwie inne Katarzyny - Stukus i Kloc z IILO.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do dalszej nauki języków oraz zapraszamy do wspólnej zabawy za rok.
Test leksyklano-gramatyczny przygotował p. Piotr Gil, a konkurs wiedzy p. Urszula Mordarska i Magdalena Zabielny.  
  Letzte Woche haben die Schüler einen grammatisch-lexikalischen Test in Englisch geschrieben. Am Montag, dem 8. Oktober haben die Klassenvertreter an einem Landeskundequiz teilgenommen. Das Thema waren zwei Länder: Großbritannien und Deutschland. Als die Besten im englischen grammatisch-lexikalischen Test erwiesen sich: Natalia Jurek, Przemysław Walicki und Szymon Pękala. Im Landeskundequiz - wie im Vorjahr - haben Katarzyna Beduch und Łukasz Muszyński aus der Klasse IIIbT gewonnen, zwei Katarzynas - Stukus und Kloc aus der IIa haben nur eine Frage weniger richtig beantwortet.
Wir gratulieren allen Teilnehmern, ermuntern alle Schüler, Fremdsprachen weiter zu lernen und laden zum gemeinsamen Spiel im nächsten Jahr wieder ein.
Den Europäischen Sprachentag haben vorbereitet: Herr Gil den grammatisch-lexikalischen Test in Englisch, Frau Mordarska und Frau Zabielny das Landeskundequiz.
  Last week students who are interested in learning English, took a lexical and grammatical test and today representatives of each class faced a challenge of questions about Great Britain and Germany. In the lexical and grammatical test the best were: Natalia Jurek – class IV a ( third place) Przemysław Walicki -class IVb (second place) Szymon Pękala –class Ia (first place – the winner) In the contest of knowledge about GB and Germany the best were students from class III b – Katarzyna Beduch and Łukasz Muszyński (last year’s winners too). In the play-off the second place took Katarzyna Stukus and Katarzyna Kloc from class II (High School).
Congratulation to all participants! We would like to encourage you to study foreign languages. See you next year and invitation to have fun with languages.
The lexical and grammatical test was prepared by Mr. Piotr Gil and the cultural contest of knowledge about Great Britain and Germany by Mrs. Magdalena Zabielny and Urszula Mordarska.
Zobacz tutaj