Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

fakturyFAKTURY, to bardzo prosty program do gromadzenia faktur. Jego głównym zadaniem jest pokazywanie kwot: sprzedaży, zakupów, kosztów, marży, VAT-ów, netto, brutto…, z podziałem na miesiące i lata…, czyli to wszystko, co potrzebne małemu i średniemu przedsiębiorcy, aby na bieżąco kontrolować stan swoich obrotów, żeby w przyszłości nie mieć problemów z urzędem skarbowym.

 

Fragment kodu źródłowego: kopiowanie danych do nowej wersji programu

'przepisanie danych ze starego arkusza do nowego
'do jednej tabeli
Sub Przepisz_StareNowe()
 ActiveSheet.Unprotect
 Sheets("F").Select
 Range("A7:U60000").Select
 Selection.Clear
 
 nr = 6
 
 For d = 1 To 365
  w1 = 7 + (d - 1) * 13
  data = Sheets("Faktury").Cells(w1 - 1, 1)
  'ZAKUPY
  For w = w1 To w1 + 9
   fak = Sheets("Faktury").Cells(w, 2)
   If fak <> "" Then
    nr = nr + 1
    Cells(nr, 1).Select
    Sheets("F").Cells(nr, 1) = nr - 6 'numer kolejny
    Sheets("F").Cells(nr, 2) = data 'fata
    Sheets("F").Cells(nr, 3) = fak 'numer faktury
    Sheets("F").Cells(nr, 4) = Sheets("Faktury").Cells(w, 4) 'marża
    Sheets("F").Cells(nr, 5) = "Z"
    'liczby
    Sheets("F").Cells(nr, 6) = Sheets("Faktury").Cells(w, 5) '23
    Sheets("F").Cells(nr, 8) = Sheets("Faktury").Cells(w, 7) '8
    Sheets("F").Cells(nr, 10) = Sheets("Faktury").Cells(w, 19) '5
    Sheets("F").Cells(nr, 12) = Sheets("Faktury").Cells(w, 9) '0
    Sheets("F").Cells(nr, 14) = Sheets("Faktury").Cells(w, 11) 'zw
   End If
  Next w
  
  'KOSZTY
  For w = w1 To w1 + 9
   Kn = Sheets("Faktury").Cells(w, 16)
   Kv = Sheets("Faktury").Cells(w, 17)
   Kz = Sheets("Faktury").Cells(w, 18)
   k = Kn + Kv + Kz
   If k > 0 Then
    nr = nr + 1
    Cells(nr, 1).Select
    Sheets("F").Cells(nr, 1) = nr 'numer kolejny
    Sheets("F").Cells(nr, 2) = data 'fata
    Sheets("F").Cells(nr, 3) = "KOSZT" 'numer faktury
    Sheets("F").Cells(nr, 4) = ""
    Sheets("F").Cells(nr, 5) = "K"
    Sheets("F").Cells(nr, 19) = Kn 'koszt netto
    Sheets("F").Cells(nr, 20) = Kv 'vat
    Sheets("F").Cells(nr, 21) = Kz 'zus
   End If
  Next w
  
  'SPRZEDAŻ
  S23 = Sheets("Faktury").Cells(w1 + 11, 6)
  S8 = Sheets("Faktury").Cells(w1 + 11, 8)
  S5 = Sheets("Faktury").Cells(w1 + 11, 20)
  S0 = Sheets("Faktury").Cells(w1 + 11, 10)
  Szw = Sheets("Faktury").Cells(w1 + 11, 12)
  S = S23 + S8 + S5 + S0 + Szw
  If S > 0 Then
   nr = nr + 1
   Sheets("F").Cells(nr, 1) = nr 'numer kolejny
   Sheets("F").Cells(nr, 2) = data 'fata
   Sheets("F").Cells(nr, 3) = "SPRZEDAŻ" 'sprzedaż
   Sheets("F").Cells(nr, 4) = ""
   Sheets("F").Cells(nr, 5) = "S"
   Sheets("F").Cells(nr, 7) = S23 '23
   Sheets("F").Cells(nr, 9) = S8 '8
   Sheets("F").Cells(nr, 11) = S5 '5
   Sheets("F").Cells(nr, 13) = S0 '0
   Sheets("F").Cells(nr, 15) = Szw 'zw
  End If
    
 Next d
End Sub
Zobacz tutaj