Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Czytaj więcej: ERASMUS+ - rozmowa kwalifikacyjnaZapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną z języka angielskiego wszystkich, którzy złożyli kwestionariusz rekrutacyjny do programu ERASMUS+. Rozmowa odbędzie się 21 lutego 2019 r. tj. czwartek w kolejności: 10.30 – grupa Reklamy 11.00 – grupa Hotelarzy 11.30 – grupa Żywienia 12.00 – grupa Kelnerów. Do sali nr 13 na rozmowę uczniowie wchodzą pojedynczo.

Czytaj więcej: Erasmus+Przypominamy o terminach:
1. Odbiór druków (kwestionariusza): od 4 do 8 lutego 2019 r. (p. Gołyźniak, p. Mruk, p. Mordarska);
2. Składanie wniosków: 11 - 12 luty 2019 r. (j.w.);
3. Rozmowa kwalifikacyjna: 18 - 22 luty 2019 r. (p. Mordarska);
4. Ogłoszenie wyników: 28 lutego 2019 r. (tablica informacyjna, Komisja Rekrutacyjna).

Czytaj więcej: Nasza szkoła realizuje program ERASMUS+W ostatnich tygodniach wszyscy uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie mieli możliwość uzyskania informacji dotyczących formalnych działań oraz terminów składania deklaracji. Poza tym uczniowie klasy IVa Technikum z grupy TOR, przygotowali plakaty i broszury informacyjne. Kilka z nich publikujemy na stronie. Osobom jeszcze niezorientowanym przypominamy, że do deklaracji niezbędne będą informacje dotyczące średniej ocen, średniej frekwencji, oceny wychowawcy klasy, zaangażowania w działania na rzecz szkoły (dot. I okresu szkolnego). Następnie przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, która również będzie punktowana.

W ramach programu ERASMUS+, uczniowie ZSO w Bobowej w drugim okresie roku szkolnego 2018/2019 wyjadą na praktyki do Grecji. Już dziś zapraszamy uczniów Technikum z klas II i III w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik kelner, do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zobacz tutaj