Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Czytaj więcej: Nasza szkoła realizuje program ERASMUS+W ostatnich tygodniach wszyscy uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie mieli możliwość uzyskania informacji dotyczących formalnych działań oraz terminów składania deklaracji. Poza tym uczniowie klasy IVa Technikum z grupy TOR, przygotowali plakaty i broszury informacyjne. Kilka z nich publikujemy na stronie. Osobom jeszcze niezorientowanym przypominamy, że do deklaracji niezbędne będą informacje dotyczące średniej ocen, średniej frekwencji, oceny wychowawcy klasy, zaangażowania w działania na rzecz szkoły (dot. I okresu szkolnego). Następnie przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, która również będzie punktowana.

W ramach programu ERASMUS+, uczniowie ZSO w Bobowej w drugim okresie roku szkolnego 2018/2019 wyjadą na praktyki do Grecji. Już dziś zapraszamy uczniów Technikum z klas II i III w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik kelner, do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zobacz tutaj