Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Omawiając energię stwierdziliśmy, że może być przekazywana dwoma sposobami: na sposób pracy lub ciepła. Większość materiałów przewodzi ciepło – oczywiście jedne bardzo dobrze (metale) inne zaś prawie wcale (powietrze, styropian). Przewodzenie (transport) ciepła może zachodzić samorzutnie od ciała o temperaturze wyższej do ciała o temperaturze niższej. Transport energii w drugą stronę jest oczywiście możliwy, ale zawsze musi wiązać się z dostarczeniem dodatkowej energii na wykonanie tek dodatkowej pracy. Transport energii może zachodzić także wewnątrz tego samego ciała. Z doświadczeń wynika, że: (1) im większa różnica temperatur, tym szybciej przepływa energia, (2) transport energii zależy od rodzaju materiału; w metalach transport zachodzi szybciej niż materiałach nieprzewodzących prądu; (3) ciepło rozchodzi się ze skończoną szybkością; (4) im większy przekrój ciała tym szybszy transport energii. p>

cała lekcja do pobrania

Zobacz tutaj