Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Czym jest prąd elektryczny? – to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych: elektronów w metalach i jonów w roztworach. Dlaczego prąd płynie? Co jest przyczyną przepływu prądu? Gdy oba końce przewodnika podłączymy do źródła zasilania, powstaje pole elektryczne, a różnica potencjałów na końcach, sprawia, że elektrony się przemieszczają. Każde źródło zdolne do wytworzenia różnicy potencjałów nazywamy źródłem siły elektromotorycznej o oznaczamy literą ε (lub U). Działanie źródła SEM można porównać do działania pompy tłoczącej wodę do rury, a przepływ prądu do ruchu tej wody w rurze. Źródło SEM wykonuje pracę polegającą na przesunięciu elektronów. Stosunek wykonanej pracy do ilości przesuniętego ładunku jest właśnie siłą elektromotoryczną. Jednostką siły elektromotorycznej jest wolt (V). Prąd elektryczny w obwodzie będzie płynął tak długo, jak długo istnieje różnica potencjałów.p>

cała lekcja do pobrania

sprawdzian do pobrania

sprawdzian 1 do pobrania

laboratorium do pobrania

Zobacz tutaj