Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

I zasada termodynamiki

Za pomocą pracy możemy zmieniać energię kinetyczną (ruch) jak i potencjalną ciała (wysokość, odchylenie od położenia równowagi), natomiast za pomocą ciepła możemy zmieniać tylko energię wewnętrzną ciała – energię potencjalną. Dopiero niedawno, bo 200 lat temu ludzkość nauczyła się zmieniać energię wewnętrzną ciała na pracę – silniki cieplne (parowe, spalinowe, atomowe).

Model gazu doskonałego 

Aby można było zrozumieć świat i opisać zachodzące w nim procesy, naukowcy tworzą sobie uproszczone modele różnych zjawisk. Pozwala to odnaleźć prawidłowości, zrozumieć działanie, sformułować prawa i zależności, a na końcu opisać w sposób matematyczny, aby w przyszłości przewidzieć zachowanie układów podobnych.

Przemiany stanu gazu doskonałego

izotermiczna – temperatura jest stała, zmieniają się p i V

izobaryczna – ciśnienie jest stałe, zmienia się T i V

izochoryczna – objętość stała, zmienia się p i T

adiabatyczna – ciepło wymieniane z otoczeniem jest równe zeru, a zmieniają się p, V i T

cała lekcja do pobrania

sprawdzian do pobrania

Zobacz tutaj