Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zjawisko załamania światła  możemy zaobserwować, gdy promienie światła przechodzą przez granicę ośrodków, np. powietrze - woda. Wydaje nam się, że dno jest bliżej niż w rzeczywistości. Co jest tego przyczyną? Wydawało by się, że zgodnie z zasadą Fermata (najkrótszego czasu) światło powinno biec po jak najkrótszej drodze. Okazuje się jednak, że w różnych ośrodkach światło biegnie z różną prędkością i dlatego na granicy ośrodków dochodzi do zmiany jego kierunku - w ten sposób szybciej dotrze do obserwatora.  Okazuje się, że istnieje zależność pomiędzy prędkościami światła w tych ośrodkach, a kątami padania i załamania. Prawo to odkrył Snell van Royen w 1621 roku (prawo Snella). Z załamaniem światła wiąże się kilka ciekawych zjawisk obserwowanych w przyrodzie, np. efekt mirażu na pustyniach (różne gęstości rozgrzanego powietrza), całkowite wewnętrzne odbicie w światłowodach (promień światła nie wydostaje się na zewnątrz granicy), tęcza (kąt załamania zależy od koloru promienia świetlnego).

cała lekcja do pobrania

sprawdzian do pobrania

laboratorium do pobrania

Zobacz tutaj