Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Świat, który oglądamy na co dzień, potrafimy dokładnie opisać, i za pomocą znanych wzorów wyliczyć wszystkie zachodzące w nim zależności. Istnieje jednak świat (tuż obok nas i w nas), który rządzi się zupełnie innymi prawami. Na przykład elektron, który jest cząstką niosącą ładunek ujemny (prąd elektryczny) potrafi zachować się jak fala! Gdy uderzamy o ścianę odbijamy się od niej, zgodnie z zasadą zachowania energii i pędu. Gdy elektron uderza o ścianę, może się od niej odbić, ale znacznie częściej przenika przez nią!

Planck i Einstein wymyślili, a Millikan udowodnił, że fala może zachowywać się jak cząstka. Światło (fala) składające się z fotonów (cząstek) potrafi wybijać elektrony z metalowej płytki. W 1924 roku francuski fizyk Louis de Broglie wysunął hipotezę, że być może cząstki też mogą zachowywać się jak fale! Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy się poruszają. Uogólniając swoje wnioski de Broglie stwierdził, że z każdą poruszającą się materią związana jest jakaś fala i nie jest to fala elektromagnetyczna. Przekształcając wzór Plancka-Einsteina można wyliczyć, jaka jest długość fali związana z poruszającą się materią. Fale te nazwano falami de Broglie’a lub falami materii.

cała lekcja do pobrania

Zobacz tutaj