Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Jak to się stało, że nie możemy (do dzisiaj) dostrzec atomów gołym (ani nawet uzbrojonym w najlepszy mikroskop) okiem, udało się wymyślić, jak jest zbudowany? Oczywiście nie interesują nas rozważania starożytnych i średniowiecznych filozofów, ale odkrycia współczesnych fizyków, ich konkretne badania i wnioski.Pierwsze przesłanki dał naukowcom Mendelejew, który w połowie XIX wieku odkrył prawa okresowości pierwiastków i poukładał je, zgodnie z ich własnościami w tablicę. Wtedy też fizycy zdali sobie sprawę, że atomy nie mogą być tą najmniejszą i najprostszą formą materii (jak powszechnie uważano) lecz muszą być zbudowane z jeszcze prostszych cegiełek, które nadają im określone własności chemiczne i fizyczne. Pod koniec XIX wieku John Thomson odkrył elektron. Istnienie jądra atomowego zostało stwierdzone w 1911 roku, kiedy to Ernest Rutherford bombardował cząstkami alfa folię ze złota i wykrył, że większość z nich przechodzi przez materię bez problemu, a tylko niektóre z nich odchylają się lub nawet odbijają. Na tej podstawie wysnuł wniosek, że cała masa (i dodatni ładunek) atomu skupiona jest w jednym miejscu. Proton został odkryty w 1914 roku przez Ernesta Marsdena. Na odkrycie neutronu trzeba było czekać do 1932 roku,kiedy to wyniki swoich prac opublikował James Chadwick. Gdy już wydawało się, że to może być koniec, pojawiły się kolejne badania i odkrycia nowych „cegiełek”, z których składa się nasz świat.

cała lekcja do pobrania

Animacja komputerowa modelu atomu wodoru

Zobacz tutaj