Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zestaw przykładowych zadań maturalnych zawierających rozwiązania problemów dotyczących głównie wyszukiwania i przekształcania liczb i tekstów zapisanych w plikach tekstowych.

//PALINDROMY 2010
cout << "PALINDROMY" << endl;
ifstream odczytB("palindromy2010.txt");
string napisB;
while (!odczytB.eof()){
	odczytB >> napisB;
	int dl=napisB.length();
	int dl2=dl/2;
	bool palindrom=true;
	for (int i=0;i<dl2;i++)
		if (napisB[i]!=napisB[dl-1-i]) 
			palindrom=false;
	if (palindrom) 
		cout << napisB << endl;
}
odczytB.close();

Cała lekcja

Zobacz tutaj