Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

wagnerMary Wagner, znana w Polsce kanadyjska działaczka antyaborcyjna, 12 grudnia 2016 r. ponownie została osadzona w więzieniu za swą działalność. Dzięki Mary Wagner wiele kobiet opowiedziało się po stronie życia i zrezygnowało z dokonania aborcji. Doceniając jej odwagę i determinację w walce o prawo do życia nienarodzonych, młodzież ZSO w Bobowej postanowiła przesłać pani Wagner życzenia wielkanocne. Uczniowie napisali pięćdziesiąt kartek i listów w języku angielskim, w których wyrazili poparcie dla postawy poszanowania życia jaką Mary Wagner reprezentuje. Szkolny Wolontariat zaś zajął się skompletowaniem, sprawdzeniem i wysłaniem przesyłki.

Zobacz tutaj