Drukuj

Praktyka zawodowa dla słuchaczy II roku SP (technik informatyk) rozpocznie się we wrześniu 2019
(4 tygodnie,  2 - 27 IX 2019).
Przed rozpoczęciem praktyki należy pobrać z sekretariatu szkoły odpowiednie dokumenty.