Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

,,Naród, który nie szanuje swojej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”

Józef Piłsudski

Tradycją naszej szkoły stały się już uroczyste obchody kolejnych rocznic Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym roku uroczystości szkolne odbyły się w sali widowiskowej ,,Koronka” Na wstępie głos zabrała pani Dyrektor, która przybliżyła zebranym sytuację geopolityczną, w jakiej znalazła się nasza ojczyzna po zakończeniu II wojny światowej oraz wyjaśniła skąd wzięła się nazwa ,,żołnierze wyklęci”.

Następnie zaprezentowany został program artystyczno-edukacyjny przygotowany przez Samorząd Uczniowski. Prowadzący przypomnieli genezę święta. Następnym elementem uroczystości była projekcja filmu edukacyjnego z cyklu Tajemnice Historii ,,Żołnierze Wyklęci”, a po niej prezentacja poświęcona jednemu z najodważniejszych ludzi czasów II wojny światowej rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. W trakcie trwania występu recytowane były również wiersze poświęcone żołnierzom Drugiej Konspiracji oraz wykonane zostały utwory muzyczne o tematyce patriotycznej. Akademia przebiegła w atmosferze refleksji i zadumy nad trudną przeszłością naszego kraju.

Zobacz tutaj