Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

38-350 Bobowa, ul Długoszowskich 1

ZAPRASZA

 do złożenia propozycji cenowej  - ofertowej  dot. zadania pn.:

Remont  instalacji centralnego ogrzewania i odcinka  instalacji wodno - kanalizacyjnej  w części obiektu szkolnego – sala gimnastyczna z zapleczem sportowym oraz przylegającym  korytarzem i szatnią

 * Zaproszenie * Zał.1 - Formularz ofertowy * Zał.2 - Opis zamówienia * Zał.3 - Wzór umowy * Zał.4 - Klauzula informacyjna *

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej
38-350 Bobowa, ul Długoszowskich 1
zaprasza do złożenia propozycji cenowej  - ofertowej  dot. zadania pn.:

“Szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych i programowania w ramach projektu Wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Gorlicki”

CAŁA OFERTA

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej
zaprasza do złożenia propozycji cenowej - ofertowej dot. zadania pn.:
„Zakup podręczników i kołonotatników w ramach projektu Wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Gorlicki”

CAŁA OFERTA

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

38-350 Bobowa, ul Długoszowskich 1

ZAPRASZA

 do złożenia propozycji cenowej  - ofertowej  dot. zadania pn.:

Remont instalacji odgromowej w części obiektu szkolnego – sala gimnastyczna z zapleczem sportowym.

Rozeznanie cenowe 
Czytaj więcej: Wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli - zakup i dostawa sprzętu i... Czytaj więcej: Wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli - zakup i dostawa sprzętu i... Czytaj więcej: Wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli - zakup i dostawa sprzętu i... Czytaj więcej: Wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli - zakup i dostawa sprzętu i... 
 Załącznik 1 - Oferta
 Czytaj więcej: Wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli - zakup i dostawa sprzętu i... Czytaj więcej: Wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli - zakup i dostawa sprzętu i...
 Załącznik 2 - Umowa
 Czytaj więcej: Wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli - zakup i dostawa sprzętu i... Czytaj więcej: Wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli - zakup i dostawa sprzętu i... Czytaj więcej: Wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli - zakup i dostawa sprzętu i...

Czytaj więcej: Wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli - zakup podręcznikówRozeznanie cenowe

Czytaj więcej: Wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli - zakup podręcznikówZałącznik nr 1

Zobacz tutaj