Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

zso sp

Nauka w trybie zaocznym, 2 DNI w TYGODNIU. Przyjęcia BEZ EGZAMINÓW.

Wymagane dokumenty:
świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania nauki, życiorys, 2 zdjęcia.
Formularze do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej: zso.bobowa.eu w dziale rekrutacja.

 

Prowadzimy nabór w następujących zawodach


TECHNIK INFORMATYK

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych,
projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w trzech obszarach:
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych - koniec II semestru.
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami – koniec III semestru.
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – koniec IV semestru.


TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
prowadzenia rachunkowości, rozliczania danin publicznych,
rozliczania wynagrodzeń, rozliczania składek pobieranych przez ZUS, prowadzenia analizy finansowej.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w dwóch obszarach:
A.36. Prowadzenie rachunkowości - koniec II semestru.
A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych – koniec IV semestru.


Kursy dla dorosłych

technik żywienie i usług gastronomicznych,
technik hotelarstwa, technik ekonomista,
kelner, cukiernik, piekarz

Kursy umożliwiają zdobycie kwalifikacji zawodowych z tytułem technika.
Okres kształcenia od 1 roku do 2 lat. BEZPŁATNE, WIECZOROWE.
Formularze do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej:
zso.bobowa.eu w dziale rekrutacja.


zso sp

 

Zobacz tutaj