WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
DLA TECHNIKUM
PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

przedmiot klasa I
język polski

K. Budna, B. Kapela-Bagińska, J. Manthey, J. Zaporowicz, T. Zieliński
Sztuka wyrazu kl. I, część I i II
GWO
język angielski
E. Sharman, M. Duckworth
Vision 2
Oxford
język niemiecki
Anna Kryczyńska-Pham
Effekt1
WSiP
matematyka
Maciej Antek Krzysztof Belka Piotr Grabowski
Prosto do matury
Nowa Era
zakres podstawowy
fizyka
Ludwik Lehman
Fizyka
WSIP
chemia
R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod
To jest chemia 1
Nowa Era
zakres podstawowy
biologia
Holeczek Jolanta, Helmin Anna
Biologia na czasie 1
Nowa Era
zakres podstawowy
geografia
R. Malarz, M. Więckowski
Oblicz geografii 1
Nowa Era
zakres podstawowy
historia
Marcin Pawlak, Adam Szweda
Poznać przeszłość
poziom podstawowy
Nowa Era
wiedza o społeczeństwie
Arkadiusz Janicki, Justyna Kieczkowska, Mariusz Menz
W centrum uwagi
poziom podstawowy
Nowa Era
informatyka
Wanda Jochemczyk
Informatyka
WSIP
religia
ks. Paweł Mąkosa
Żyję Twoją miłością
Gaudium

technik żywienia i usług gastronomicznych

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
WSiP
A. Kasperak, M. Kondratowicz
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem cz. 1 i 2
M. Konarzewska
WSiP
Pracownia gastronomiczna
Procesy technologiczne w gastronomii cz. 1
J. Narzysław L. Górska
WSiP

technik usług kelnerskich

Obsługa gości
Obsługa kelnerska cz. 1, 2
D. Ławniczak R. Szajna WSiP
Planowanie i organizacja usług gastronomicznych

Obsługa kelnerska cz. 1, 2
D. Ławniczak R. Szajna
WSiP

technik reklamy

   

Informacje o pozostałych podręcznikach będą dostępne we wrześniu.