Drukuj

W lutym odbyło się Gminne Forum Profilaktyczno - Edukacyjne ,,Młodość inaczej” pod hasłem: ,,WARTO ŻYĆ” zorganizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. W ramach forum uczniowie klasy IV Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy przygotowali pod kierunkiem nauczycieli, ciekawe materiały o tematyce profilaktycznej dotyczące m.in. uzależnień i depresji. Materiały w formie prezentacji oraz testów zostały udostępnione zainteresowanym szkołom.

W trakcie trwania Forum odbył się Międzyszkolny Konkurs literacki i plastyczny, w którym wzięli udział uczniowie Szkół Podstawowych gminy Bobowa. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów w różnych grupach wiekowych. Jury po burzliwej naradzie wyłoniło zwycięzców.

Wyniki konkursu plastycznego:
W kategorii klasy I - III:
I miejsce - Krzysztof Jurek Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Jankowej
II miejsce - Anna Stachura Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Jankowej
III miejsce - Maja Głąb Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Jankowej
Wyróżnienie: Szymon Rosiek - Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Jankowej Aleksandra Dębosz - Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Jankowej\

W kategorii klasy IV - VIII:
I miejsce - Franciszek Bogusz - klasa IV Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Jankowej
II miejsce - Julia Banaś - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej
III miejsce ex aequo - Paulina Szura - Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Jankowej; Gabriela Zielińska - Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich Wilczyska
Wyróżnienie: Krystian Król - Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Jankowej Radosław Król - Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Jankowej Krzysztof Korzeń – Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich Wilczyska Karolina Matusik – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

Wyniki Konkursu Literackiego:
W kategorii klasy I – III:
I miejsce - Gabriela Leśniak - Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Jankowej
II miejsce - Maria Myśliwiec - Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Jankowej
III miejsce - ex aequo Joanna Chorąży i Emilia Semla Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Jankowej

W kategorii klasy IV – VIII:
I miejsce - Gabriela Szczypta - Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich Wilczyska
II miejsce - Julia Kruczek - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej
III miejsce - Zuzanna Ligęza - Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Reca w Siedliskach

WIERSZE

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

 

Nagrody zakupione z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobowa zostaną przekazane wraz z dyplomami do poszczególnych szkół.