LICEUM


LICEUM MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNE
przygotowujemy do studiów na kierunkach

informatyka, robotyka, mechatronika, kierunki inżynierskie

przedmioty rozszerzone
matematyka, informatyka i do wyboru język obcy lub fizyka
LICEUM HUMANISTYCZNE


przygotowujemy do studiów na kierunkach
dziennikarstwo, administracja, komunikacja społeczna, europeistyka, politologia, prawo

przedmioty rozszerzone
język polski, wiedza o społeczeństwie (lub geografia) i do wyboru język obcy lub historia
LICEUM MEDYCZNE
przygotowujemy do studiów na kierunkach
medycyna, rehabilitacja, biotechnologia, ochrona środowiska, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

przedmioty rozszerzone
biologia, język polski lub chemia, język obcy lub fizyka
LICEUM EKONOMICZNO-TURYSTYCZNE
przygotowujemy do studiów na kierunkach
ekonomia, turystyka, zarządzanie, marketing

przedmioty rozszerzone
geografia, język polski (lub matematyka) i do wyboru język obcy lub historia
LICEUM