ELEKTRONICZNA REKRUTACJA


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021


KONTAKT


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BOBOWEJul. Długoszowskich 1, 38-350 Bobowa
tel: 183530220 fax: 183530221
e-mail: sekretariat@zsobobowa.eu
www: zsobobowa.eu