TECHNIKUM


TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCHTECHNIK ŻYWIENIA
i USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Czego będziesz się uczył?
przedmiotów ogólnokształcących, planowania i organizacji produkcji gastronomicznej, zasad żywienia i przechowywania żywności, sporządzania i ekspedycji potraw i napojów, planowania i wykonywania usług gastronomicznych, języka obcego zawodowego, zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.
Co będziesz umiał?
sporządzać potrawy i napoje, planować i organizować usługi gastronomiczne, obsługiwać gastronomiczne programy komputerowe, posługiwać się językiem obcym zawodowym, prowadzić własny zakład gastronomiczny
Gdzie możesz pracować?
w restauracjach i kawiarniach, w pubach i cukierniach, w pensjonatach, domach wczasowych, hotelach, na statkach i promach, prowadzić własną działalność gospodarczą (np. firmę cateringową, kawiarnię itp.)


TECHNIK USŁUG KELNERSKICHTECHNIK USŁUG KELNERSKICH

Czego będziesz się uczył?
przedmiotów ogólnokształcących, obsługi kelnerskiej gości, sporządzania potraw i napojów, prawidłowych zasad żywienia człowieka, organizowania usług gastronomicznych, słownictwa zawodowego w języku obcym, prowadzenia działalności gospodarczej w gastronomii
Co będziesz umiał?
przygotować salę konsumpcyjną, profesjonalnie obsłużyć gościa, sporządzać i podawać potrawy oraz napoje, planować i organizować przyjęcia oraz usługi cateringowe, prowadzić własny zakład gastronomiczny, pracować indywidualnie i zespołowo
Gdzie możesz pracować?
w restauracjach i kawiarniach, w pubach i dyskotekach, w pensjonatach, domach wczasowych, hotelach na statkach i promach w firmach cateringowych, możesz prowadzić własną działalność gospodarczą


TECHNIK HOTELARSTWATECHNIK HOTELARSTWA

Czego będziesz się uczył?
przedmiotów ogólnokształcących, obsługi gościa hotelowego, zagadnień ekonomiczno-prawnych, w tym promocji usług turystycznych organizacji i sprzedaży usług hotelarskich, współpracy z biurami podróży, nowoczesnych technik pracy biurowej, słownictwa zawodowego w języku obcym, obsługi branżowych programów komputerowych
Co będziesz umiał?
zdobędziesz wiedzę ogólną, profesjonalnie obsłużyć gościa hotelowego, korzystać z przepisów prawa hotelowego, stosować zasady gospodarki rynkowej, organizować usługi turystyczne, gastronomiczne i rekreacyjne, posługiwać się językiem obcym zawodowym, prowadzić własny obiekt hotelowy
Gdzie możesz pracować?
hotelach, motelach pensjonatach, domach wczasowych, ośrodkach agroturystycznych, uzdrowiskach, sanatoriach, obiektach SPA, statkach wycieczkowych, na promach, biurach turystycznych, administracji samorządowej, możesz prowadzić własny obiekt hotelowy


TECHNIK REKLAMYTECHNIK REKLAMY

Czego się będziesz uczył?
obsługiwania programów graficznych, organizowania sesji zdjęciowych i filmowych, tworzenia sloganów reklamowych, pisania scenariuszy reklam radiowych i telewizyjnych, planowania i organizacji kampanii reklamowych, nadzorowania produkcji reklam, promowania usług reklamowych, badania skuteczności reklamy, posługiwania się językiem angielskim w reklamie
Co będziesz umiał?
projektować i wykonywać reklamy, kreować wizerunek firmy, planować i realizować strategię reklamową, stosowania w pracy techniki wizualizacji, prowadzić sprzedaż usług reklamowych, prowadzić kampanię reklamową
Gdzie możesz pracować?
w agencjach reklamowych, w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, w biurach ogłoszeń, w agencjach do spraw kontaktów z mediami, jako projektant grafiki, jako pracownik działu badań rynkowych, jako copywriter - autor tekstów i sloganów, jako specjalista public relations


TECHNIK RACHUNKOWOŚCITECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Czego się będziesz uczył?
zarządzać finansami firmy z dowolnej branży, stosować przepisy prawa, organizować rachunkowość przedsiębiorstwa, prowadzić politykę kadrową, prowadzić rachunkowość budżetową i bankową
Co będziesz umiał?
prowadzić rachunkowość, dokonywać rozliczeń finansowych, kontrolować dokumenty księgowe, sporządzać sprawozdania finansowe, przechowywać dokumentację księgową, nadzorować terminowe spłaty zobowiązań, wykonywać czynności planistyczne
Gdzie możesz pracować?
w działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw, w korporacjach jako specjalista ds. kalkulacji kosztów, w firmach jako specjalista ds. finansowo-księgowych, w  biurach rachunkowych jako specjalista ds. sprawozdawczości finansowej, w agencjach ubezpieczeniowych, możesz prowadzić własną działalność gospodarczą - biuro rachunkowe, w bankach i instytucjach finansowych, w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, w urzędach skarbowych


TECHNIKUM

KONTAKT


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BOBOWEJul. Długoszowskich 1, 38-350 Bobowa
tel: 183530220 fax: 183530221
e-mail: sekretariat@zsobobowa.eu
www: zsobobowa.eu