LICEUMklasa matematyczno-informatyczna


przygotowujemy do studiów na kierunkach

informatyka, robotyka, mechatronika, kierunki inżynierskie

przedmioty rozszerzone
matematyka, informatyka i do wyboru język obcy lub fizyka
klasa humanistyczna


przygotowujemy do studiów na kierunkach
dziennikarstwo, administracja, komunikacja społeczna, europeistyka, politologia, prawo

przedmioty rozszerzone
język polski, wos (lub geografia) i do wyboru język obcy lub historia
klasa biologiczno-chemiczna


przygotowujemy do studiów na kierunkach
medycyna, rehabilitacja, biotechnologia, ochrona środowiska, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

przedmioty rozszerzone
biologia, chemia i do wyboru język obcy lub fizyka
klasa ekonomiczno-turystyczna


przygotowujemy do studiów na kierunkach
ekonomia, turystyka, zarządzanie, marketing

przedmioty rozszerzone
geografia, język polski (lub matematyka) i do wyboru język obcy lub historia
LICEUM

KONTAKT


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BOBOWEJul. Długoszowskich 1, 38-350 Bobowa
tel: 183530220 fax: 183530221
e-mail: sekretariat@zsobobowa.eu
www: zsobobowa.eu