Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Pod koniec XIX wieku fizycy wiedzieli już, że materia składa się z cząstek, a światło z fal elektromagnetycznych. Znali też wszystkie równania opisujące te dwa światy. I wydawać by się mogło, że świat został już całkowicie poznany, opisany i zrozumiany.

Czym więc jest światło? Falą, czy strumieniem cząstek? Aby wyjaśnić zjawisko fotoelektryczne potrzebny jest model kwantowy. Aby wyjaśnić zjawiska dyfrakcji i interferencji posługujemy się modelem falowym. Obecny stan wiedzy pozwala stwierdzić, że oba te zjawiska się wzajemnie uzupełniają i mówimy o dualizmie korpuskularno-falowym. Foton uderzający w płytkę ujawnia naturę kwantową. Zbiór wielu fotonów docierających do tej płytki, jako światło podlega zjawiskom falowym. W jednych zjawiskach ujawniają się bardziej zjawiska falowe w innych doświadczeniach zjawiskach korpuskularne (cząsteczkowe, kwantowe). W życiu codziennym najbardziej widać to na przykładzie aparatu fotograficznego, w którym zjawiska zachodzące na soczewkach opisujemy optyką falową, a powstający obraz na błonie fotograficznej, płytce krzemowej (matrycy światłoczułej) opisujemy wzorami optyki kwantowej.W roku 1927 Luis de Broglie przedstawił wyniki swoich rozważań, z których wynikało, że każda materia przejawia swój dualizm - również i własności falowe. Nawet dla poruszającego się człowieka można wyznaczyć odpowiedni poziom promieniowania falowego.

cała lekcja do pobrania

Zobacz tutaj