Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

ZAPRASZA

 do złożenia oferty  na realizację zadania pn.:

”Wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowych szafek ubraniowych do szatni szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej, przy ul. Długoszowskich 1”.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

ZAPRASZA

 do złożenia propozycji cenowej  - oferty  na realizację zadania pn.:

„Remont  szatni uczniowskich i części instalacji kanalizacyjnej w obiekcie szkolnym”