INFORMACJA O ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTALCACYCH
w Bobowej
W JĘZYKU ŁATWYM DO CZYTANIA
ETR (EASY TO READ)

Szkoła znajduje się przy ulicy Długoszowskich 1 w Bobowej.

Budynek szkoły - widok od strony ulicy Długoszowskich.

Dyrektorem szkoły jest Urszula Jabłońska.

W szkole pracują nauczyciele, pracownicy sekretariatu i pracownicy administracji.

W skład Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Bobowej wchodzi:
Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Bobowej,
Technikum w Bobowej,
Szkoła Policealna Nr 1 w Bobowej.

Czym zajmuje się Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej?
Szkoła jest publiczną szkołą ponadpodstawową.
Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego i Technikum można przystąpić do egzaminu maturalnego.
Nauka w szkole jest bezpłatna.

Kontakt z pracownikami szkoły.
Zapraszamy Was do szkoły od poniedziałku do piątku.

Godziny pracy:
poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 7.00-15.00
środa 7.00 -15.00
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-15.00

 

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie,
zadzwoń na numer +48 18 35 30 220.

Możesz też wysłać e-mail na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax +48 18 35 30 220.

Możesz napisać pismo i wysłać je na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Długoszowskich 1, 38-350 Bobowa

Możesz przynieść pismo do sekretariatu.
Sekretariat to biuro, w którym można zostawić pisma, podania i dokumenty.

Jak trafić do sekretariatu?
Wchodzisz wejściem od strony ulicy Długoszowskich.

 

Wejście do szkoły – widok od strony ulicy Długoszowskich.

 

Gdy wejdziesz do budynku, wejście do sekretariatu zobaczysz po prawej stronie.

Widok po wejściu do szkoły.

 

W sekretariacie otrzymasz pomoc pracownika i możesz załatwić sprawę.

 Sekretariat w środku.

 

Możesz również skorzystać ze szkolnego "telebima" informacyjnego,
który znajduje się na szkolnym korytarzu.

Szkolny "telebim" informacyjny.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

1. Szkoła jest publiczną jednostką budżetową.

2. Siedzibą Zespołu Szkół Ogólnokształcących znajduje się przy ulicy Długoszowskich 1, 38-350 Bobowa.

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących jest publiczną szkołą ponadpodstawową, ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

4. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej wchodzą:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Bobowej
 • Technikum w Bobowej
 • Szkoła Policealna Nr 1 w Bobowej

5. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ogólnokształcących określają odrębne przepisy.

 

Jak się skontaktować z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Bobowej?

 • adres: ulica Długoszowskich 1 38-350 Bobowa
 • tel. +48 18 35 30 220
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W jakich godzinach pracujemy?

 • poniedziałek – od 7.00 do 15.00
 • wtorek - od 7.00 do 15.00
 • środa – od 7.00 do 15.00
 • czwartek – od 7.00 do 15.00
 • piątek – od 7.00 do 15.00

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Aby skutecznie komunikować się z naszą szkołą osoby mogą:

 • napisać pismo na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej ulica Długoszowskich 1, 38-350 Bobowa
 • wysłać e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wysłać fax +48 18 35 30 221
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: +48 18 35 30 220

 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP


Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/zsowbobowej 

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-13

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • pliki dźwiękowe nie są uzupełnione o transkrypcje tekstową;
 • Filmy nie posiadają napisów dla głuchoniemych;
 • elementy graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego, który opisuje, co znajduje się na grafice;
 • pliki nie posiadają struktury, która pomoże osobom niewidomym przeglądanie takich dokumentów;
 • część z opublikowanych plików nie posiada opisu alternatywnego.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery);
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami;
 • mapa strony;
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.
 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:  
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Ziemian 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 183548711

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada jedno wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych  do drzwi prowadzi podjazd zabezpieczony barierką).
Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest tylko parter, pozostała część budynku szkoły jest  niedostępna z powodu braku wind (tylko schody).
Szkoła nie ma zainstalowanych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Szkoła posiada miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Na teren szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.