To hasło tegorocznych Szkolnych Dni Zdrowego Odżywiania, które zostały zaplanowane na 03.12 i 04.12.2020r. (tj. w przyszły czwartek i piątek). Zachęcamy wszystkich do aktywnego włączenia się w planowane na te dni akcje. Chcemy poprzez te działania, zachęcić Was do zadbania już dzisiaj o swoją kondycje fizyczną i umysłową.

Dzięki życzliwości Kola Łowieckiego "Bażant", które podarowało szkole mięso z sarny, nasi uczniowie mieli okazję sprawdzić się w produkcji kiełbasy z dziczyzny.

Uczniowie ZSO 6 marca 2020 r. zorganizowali warsztaty dla grupy przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Bobowej.

Pod tym hasłem obchodzony był Szkolny Dzień Zdrowego Odżywiania. Zaproszonym gościem była pani Elżbieta Mołda – pracownik gospodarstwa pasiecznego „Sądecki Bartnik”- która wygłosiła prelekcję na temat asortymentu miodów i produktów pszczelich oraz omówiła walory zdrowotne i odżywcze miodów.

Pod tym hasłem uczniowie ZSO w Bobowej realizowali warsztaty dla Szkół Podstawowych w Jankowej, Wilczyskach i Biesnej w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym.