W ramach projektu: "Ocalić od zapomnienia - organizacja wolontariatu hospicyjnego w Stróżach", realizowanego przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, odbyło się spotkanie rekrutacyjne młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej.

Od tygodnia szkolny wolontariat oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej przeprowadzają akcję pomocy posługującym przy chorych zakażonych koronawirusem.

W dniach 8 i 9 XII 2018 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej był organizatorem Szlachetnej Paczki w REJONIE GRYBÓW i tzw. magazynem, w którym darczyńcy zostawiali paczki dla rodzin potrzebujących pomocy. Osiemnaście rodzin z rejonu Grybów otrzymało pomoc materialną. Całą sobotę, a także w niedzielę, docierali do Bobowej darczyńcy z Krakowa, Nowego Sącza, Gorlic, Krynicy, Jankowej i Bobowej, by obdarować wybrane rodziny prezentami i serdecznością. Na darczyńców czekali uczniowie ZSO w Bobowej gotowi do pomocy przy przeładunku paczek. Każdy darczyńca spotkał się z miłym przyjęciem i docenieniem.