W ramach projektu: "Ocalić od zapomnienia - organizacja wolontariatu hospicyjnego w Stróżach", realizowanego przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, odbyło się spotkanie rekrutacyjne młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej.

Warunki udziału w projekcie przedstawiły koordynatorki projektu, panie: Maja Szczepańska oraz Elżbieta Olchawska. Ilość chętnych do udziału w projekcie przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Zakwalifikowani uczniowie w najbliższym czasie przejdą odpowiednie szkolenie. Celem projektu jest propagowanie idei wolontariatu hospicyjnego, poprzez bliższe poznanie pacjentów Hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach i ich historii życiowych spędzając wspólnie czas.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania: wieczory wspomnień, wieczory poetyckie, czytanie powieści, gry karciane i zabawy, spacery oraz tworzenie rękodzieła. Mamy nadzieję, że potencjał licznej grupy wolontariuszy ZSO wykorzystamy również w kolejnych akcjach charytatywnych. Szkolne Koło Wolontariatu wraz z opiekunami: s. Wirginią oraz panem Dariuszem Włodarzem, planuje nawiązać współpracę z organizacjami i placówkami, które wspierają lokalny wolontariat.