Podsumowanie działań w ramach projektu ERASMUS+ „Zagraniczne praktyki uczniów szansą na europejskim i lokalnym rynku pracy II”, Grecja 2019.

W ostatnich tygodniach wszyscy uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie Erasmys+ mieli możliwość uzyskania informacji dotyczących formalnych działań oraz terminów składania deklaracji.