Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała kolejne dofinansowanie w ramach Akredytacji Erasmusa na lata 2022-2027. Wniosek 2023-1-PL01-KA121-VET-000141413 zagwarantował otrzymanie przez naszą szkolę kwoty 52 535,00 euro dzięki której na zagraniczną mobilność zawodową wyjedzie 23 uczniów pod opieką dwóch nauczycieli.

Dobiegł końca projekt Erasmus+ akredytacja (1). Jego założeniem było odbycie dwutygodniowego stażu przez 21. uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach technik reklamy, technik hotelarstwa, technik usług kelnerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych. Młodzież odbyła cykl szkoleń z języka greckiego i angielskiego, uczestniczyła w zajęciach kulturoznawczych, a następnie wyjechała do Grecji, aby tam odbyć praktyki.

Dobiegła końca wizyta krajów partnerskich uczestniczących w projekcie, czyli Turcji, Rumunii, Czech i Włoch. Od 15 do 19 maja gościliśmy 32 osoby w tym uczniów i nauczycieli. Program wizyty był bardzo bogaty i urozmaicony, co zostało docenione przez naszych projektowych partnerów, którzy mimo niezbyt korzystnych warunków pogodowych byli pod wrażeniem polskiej gościnności, sposobu bycia, urokliwych zakątków, infrastruktury i bardzo dobrej organizacji.

Miło nam poinformować, że nasza szkoła uzyskała Akredytację Erasmusa na lata 2022-2027, która jest gwarantem otrzymywania corocznie środków finansowych na realizację zagranicznych praktyk zawodowych. W tym roku szkolnym to w Grecji uczniowie będą mieli możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.

Aby poznać człowieka, trzeba zostać jego towarzyszem podróży.

To tureckie przysłowie można potraktować jako kwintesencję wyprawy, którą właśnie odbyliśmy w ramach programu Erasmus+. Pełni entuzjazmu po powrocie z Turcji, relacjonujemy nasz pobyt w dniach od 12 do 16 grudnia bieżącego roku. Dziesięciu uczniów klas czwartych wraz z dwoma opiekunami realizowało kolejny etap projektu “SOS: It is time to take action for technology addiction”. To była już czwarta mobilność ze szkołami partnerskimi z Turcji, Włoch, Czech, Rumunii i realizowana w Tarsus na południu Turcji.

Podsumowanie działań w ramach projektu ERASMUS+ „Zagraniczne praktyki uczniów szansą na europejskim i lokalnym rynku pracy II”, Grecja 2019.

W ostatnich tygodniach wszyscy uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie Erasmys+ mieli możliwość uzyskania informacji dotyczących formalnych działań oraz terminów składania deklaracji.