Dobiegł końca projekt Erasmus+ akredytacja (1). Jego założeniem było odbycie dwutygodniowego stażu przez 21. uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach technik reklamy, technik hotelarstwa, technik usług kelnerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych. Młodzież odbyła cykl szkoleń z języka greckiego i angielskiego, uczestniczyła w zajęciach kulturoznawczych, a następnie wyjechała do Grecji, aby tam odbyć praktyki.

Poza nowymi doświadczeniami w każdej branży, przełamania barier językowych, uczniowie mieli możliwość zwiedzenia pięknych miejsc: wyspę Skiatos, Litochoro, Stare Panteleimon, Meteory, lokalny rynek, fabrykę serów typu feta. Podczas uroczystości wręczenia certyfikatów była możliwość wspomnień utrwalonych na filmie oraz prezentacji zdobytych kompetencji przy słodkim poczęstunku.

Kolejna tura projektu Erasmus+ akredytacja (2) ruszy w nowym roku szkolnym. Już dziś zachęcamy do udziału w tym przedsięwzięciu, gdyż doświadczenia nabyte podczas staży zagranicznych, zawsze pozytywnie wpływają na to jakimi pracownikami i ludźmi stajemy się w przyszłości.