Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

W ostatnich tygodniach wszyscy uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie Erasmys+ mieli możliwość uzyskania informacji dotyczących formalnych działań oraz terminów składania deklaracji.

Poza tym uczniowie klasy IVa Technikum z grupy TOR, przygotowali plakaty i broszury informacyjne. Kilka z nich publikujemy na stronie. Osobom jeszcze niezorientowanym przypominamy, że do deklaracji niezbędne będą informacje dotyczące średniej ocen, średniej frekwencji, oceny wychowawcy klasy, zaangażowania w działania na rzecz szkoły (dot. I okresu szkolnego). Następnie przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, która również będzie punktowana.

Wstępne terminy:
- odbiór druków: od 4 do 8 lutego 2019 r. (p. Gołyźniak, p. Mruk, p. Mordarska);
- składanie wniosków: 11 - 12 luty 2019 r. (j.w.);
- rozmowa kwalifikacyjna: 18 - 22 luty 2019 r. (p. Mordarska);
- ogłoszenie wyników: 28 lutego 2019 r. (tablica informacyjna, komisja rekrutacyjna).

Program ERASMUS+ powiązany jest z programem eTwinning, który w chwili obecnej również jest realizowany przez uczniów naszej szkoły.

Gościmy

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.