Dzieci nie są najważniejsze
Rodzina jest systemem: rodzice, dzieci, rodzeństwo, teściowie, dziadkowie. Wszyscy mają swoje dobre miejsce. Tu, jak w zegarku ruch poszczególnych elementów wpływa na inne. Kiedy w rodzinie pojawia się ktoś nowy, stanowi to rewolucję dla rodziny. I okazuje się, że dzieci nie są najważniejsze.
Jaki jest właściwy porządek?

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FPTDk4NmL_M

System rodzinny
Mama i tata oraz dzieci, a potem pozostali członkowie rodziny, w tym rodziny pochodzenia tworzą system rodzinny. Dobry system to taki, w którym każdy pełni swoją rolę. Co się dzieje, gdy role się mieszają? Relacja małżeńska choć powinna być najważniejsza, ulega osłabieniu. Dzieje się tak, gdy inne relacje stają się ważniejsze.

https://www.youtube.com/watch?v=QJ51Q_Kc-JE&feature=player_embedded

Granice - jak je stawiać dzieciom?
Dobrze postawione granice postawione w stosunkach między rodzicami, a dziećmi są warunkiem dobrych relacji w życiu rodziny: granice stawiane dzieciom i granica małżeńska.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=v-B2AI5HDsw

Intymność dziecka - granice
Granica intymna dziecka, jest jedną z granic pojawiających się w systemie rodzinnym, stawianą sobie przez rodziców po to, by chronić dziecko. Pojawia się ona wraz z wiekiem dziecka. Rodzice myją małe dzieci, ubierają, wchodzą do łazienki bez pukania, kontrolują każdy obszar ich życia. Wraz z dorastaniem dziecka, rozwojem potrzeby intymności, rodzice powinni rezygnować ze swojej wszczechobecności w ich życiu.

https://www.youtube.com/watch?v=-_y9bWvrTbQ&feature=player_embedded

Granica bezpieczeństwa dziecka
„Ty jesteś najgorszą mamą na świecie!” – reakcja naturalna, oczekiwana.

https://www.youtube.com/watch?v=I904V-WDnOY&feature=player_embedded

Czy właściwie kochasz swoje dziecko?
Miłość prowadzi do rozwoju, a rozwój dokonuje się przez wymagania.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8uL4E47-D5M

Dlaczego stawianie granic może być trudne?
Parę istotnych powodów, dla których trudno jest postawić granicę.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RxbIcxY9CfI

Jak przekazywać dzieciom wartości?
Co zrobić, żeby dzieci nie odchodziły od wartości rodziców?

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c1tIlTJvVbs

Jak przekazywać dzieciom wartości?
O rozróżnianiu granicy bezpieczeństwa od granicy ze światopoglądu.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4ZHnBUt2OSg

Odejście dzieci - sukces rodziców
Dzieci dorastają szybko. Jest to trudny czas zarówno dla nich jak i dla rodziców. Jeśli dzieci zaczynają prowadzić własne życie to znaczy, że dobrze je wychowaliśmy, możemy to uznać za nasz sukces. Separacja emocjonalna i światopoglądowa mogą być trudne dla rodziców. Jak sobie z tym radzić?

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w0oMJ4W_x78

O dawaniu dziecku wolności
Wybór ma znaczenie kiedy dokonuje się w wolności.

https://www.youtube.com/watch?v=j80fmtTSl9w&feature=player_embedded

Nastolatek - kontrola czy towarzyszenie
Czasami nastolatki uciekają od nas i świadczy to o ich normalności.

https://www.youtube.com/watch?v=XpeFcPCh9Ck&feature=player_embedded

Najważniejsze w wychowaniu dzieci
Dzieci widzą wszystko, zauważą każdy nasz błąd i niedopatrzenie. Najważniejszy przekaz idzie przez nasze życie. Jeśli nasza postawa nie będzie konsekwentna, może zniechęcić dziecko do relacji z Bogiem. Żyjmy tak, aby dzieci patrząc na nas mogły powiedzieć: ja też chce tak żyć.

https://www.youtube.com/watch?v=vrCyYhvrFdI&feature=player_embedded