Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Dyrektorzy bobowskiej szkoły

mgr Kazimierz Pięta

pieta

Urodził się 12 września 1907r. w Dębicy. Do gimnazjum uczęszczał w Nowym Sączu. Studia uniwersyteckie ukończył w Krakowie. W okresie okupacji hitlerowskiej pracował w zorganizowanym tajnym nauczaniu. Po wyzwoleniu był jednym z organizatorów Gimnazjum w Bobowej. Funkcję dyrektora bobowskiego gimnazjum pełnił od 20 lutego 1945 do 30 lipca 1945r. W czasie jego kadencji szkoła została zorganizowana od podstaw i dokonano przejęcia oraz adaptacji zamku do potrzeb szkolnych. Po odejściu z Bobowej wraca do Poznania, gdzie uczy języka polskiego i łaciny. Zmarł 18 lutego 1983r. w Poznaniu.

profesor Jan Kazimierz Zaremba

zareba

Urodził się 1 stycznia 1906r. w Ostrawie na Zaolziu, w rodzinie inteligenckiej. Szkołę średnią i studia ukończył w Krakowie. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale filologii polskiej. Rozprawę doktorską o Anonimie-Protestancie z XVI w. napisał w 1931r. W okresie okupacji działał na terenie Stróż, Bobowej i Gorlic. Pełnił funkcję przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Dyrektorował bobowskiemu gimnazjum w latach 1945-1947. Jako dyrektor wykazał się ogromnymi zdolnościami organizatorskimi, wielką pracowitością oraz serdecznym stosunkiem do młodzieży. W czerwcu 1950r. Ministerstwo Oświaty powierzyło dyrektorowi organizację Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Organizator nowej uczelni został jej prorektorem i pełnił tę funkcję od 1951 do 1956r. Następnie zostaje kierownikiem Katedry Historii Literatury Polskiej, którą sprawował do 1968r. W 1970r. otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego. Zmarł 7 lutego 1983r.

mgr Stanisław Delekta

delekta

Urodził się 14 sierpnia 1880r. w Rozwadowie, w byłym powiecie tarnobrzeskim. Gimnazjum kończył w Tarnowie w 1910r. Studiował w Krakowie i Wiedniu. W 1933r. złożył przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie egzamin kwalifikacyjny uprawniający do nauczania w szkołach średnich języka niemieckiego, łaciny i greki. Od 1960r. pracował jako nauczyciel gimnazjum w Nowym Targu, Rogoźnie Wielkopolskim i Tczewie. Po wyzwoleniu Gorlic był nauczycielem w tamtejszym gimnazjum. W latach 1948-50 był dyrektorem Gimnazjum w Bobowej. Zmarł w Bobowej w styczniu 1956r.

mgr Jan Urbaś

urbas

Urodził się 30 maja 1909r. w Stróżach w rodzinie chłopskiej. Był magistrem filozofii i pedagogiki. W latach 1935-1937 uczył w Szkole Powszechnej w Łucku, w latach 1945-46 w Gimnazjum w Grybowie, a później w Choszcznie. Od 1 sierpnia 1950 do 31 sierpnia 1954r. pełnił funkcję dyrektora Gimnazjum w Bobowej. W czasie jego kadencji Gimnazjum uzyskało pełne prawa szkoły państwowej. Przeprowadzony został remont kapitalny budynku szkolnego. Zakupiono najpotrzebniejszy sprzęt do pracowni i zwiększono znacznie księgozbiór biblioteczny. Po odejściu z Bobowej zostaje dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu. Zmarł 6 kwietnia 1964r. w Bieczu.

mgr Kazimierz Mazurkiewicz

Urodził się 19 lutego 1905r. w Pilźnie, w byłym powiecie dębickim. Tytuł magistra uzyskał na wydziale przyrodniczo-geograficznym Uniwersytetu Poznańskiego w 1933r. Od roku 1945, jako założyciel, był dyrektorem Państwowego Liceum i Gimnazjum w Pilźnie. Państwowej Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego w Bobowej dyrektorował od 1 września 1954 do 31 sierpnia 1956r. Po odejściu z Bobowej pracuje w Liceum i Gimnazjum w Pilźnie jako nauczyciel. Zmarł w Pilźnie 21.11.1985 r.

mgr Bronisław Płaza

plaza Urodził się 24 maja 1925r. w Kąkolówce w byłym powiecie rzeszowskim. W roku 1939 zdał egzamin wstępny do Gimnazjum w Przemyślu. Podczas okupacji hitlerowskiej ukończył 3 lata gimnazjum, a po wyzwoleniu klasę IV. W 1949r. zaliczył Liceum Pedagogiczne w Dębicy. Na Uniwersytecie Łódzkim kończy wydział matematyczny. Magisterium uzyskał w WSP w Krakowie. W latach 1949-1956 uczy w Pilźnie, a od 1 września 1956 do 29 sierpnia 1985r. był dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Bobowej. Był inicjatorem powołania Społecznego Komitetu budowy szkoły i sali gimnastycznej. Za jego kadencji wybudowano i oddano do użytku nowy budynek szkolny i salę gimnastyczną. Dokonano remontu i adaptacji zamku na cele internatu. Z jego inicjatywy i starań szkoła otrzymała sztandar. W pracy wykazał się jako wspaniały organizator, wzorowy pedagog i przyjaciel młodzieży. Okazał się być wyjątkowym człowiekiem, którego autorytet i mądrość życiowa potrafiły zespalać społeczność szkolną. Odszedł na zawsze (2 stycznia 1991r.) człowiek, który umiał zyskać sobie uznanie i sympatię wśród młodzieży i pracowników, bo nigdy ich nie zawiódł.

mgr Karol Tokarz

tokarz

Urodził się 9 lutego 1945r. w Siarach k/Gorlic. Studia matematyczno-fizyczne ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę, jako nauczyciel, rozpoczął 1 września 1966r. w Szkole Podstawowej w Binarowej. W Liceum Ogólnokształcącym w Bobowej podjął pracę od 1 września 1970r. jako nauczyciel fizyki. Dyrektorem tejże szkoły został dnia 1 września 1985r. i pełnił tę funkcję do końca roku szkolnego 1991. Był długoletnim prezesem ZNP - oddziału w Bobowej. Wspólnie z emerytowanym dyrektorem Płazą sfinalizował sprawę nadania sztandaru szkole. Uroczystość miała miejsce 17 października 1987r. Z dniem 31 sierpnia 2002r. przeszedł na emeryturę.

mgr Jerzy Nalepka

nalepka Urodził się 5 października 1955r. w Rzepienniku Strzyżewskim. Jako absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Bobowej ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na wydziela historii. Pracę nauczycielską rozpoczyna w 1978r. w Szkole Podstawowej w Bobowej jako nauczyciel historii. Następnie podejmuje pracę w bobowskim liceum. Od 1 września 1991 do 31 stycznia 1995r. pełni funkcję dyrektora Liceum w Bobowej. Następnie zostaje powołany na stanowisko Kuratora Oświaty w Nowym Sączu. Był długoletnim prezesem Zarządu Okręgu ZNP Nowy Sącz i członkiem władz krajowych.

mgr Tadeusz Rak

rak

Pracę w szkole rozpoczął w 1977r., od 1995r. jest dyrektorem szkoły. Ukończył studia magisterskie z geografii (uzupełnione doktoranckimi), studia podyplomowe z zarządzania oświatą oraz hotelarstwa i turystyki

Gościmy

Odwiedza nas 93 gości oraz 0 użytkowników.