Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Opracowano na podstawie Kroniki Szkolnej


1943-1945              

Tajne nauczanie na terenie Bobowej.

01.02.1945              

Powstanie Prywatnego Gimnazjum Gminnego w Bobowej.

01.02-30.07.1945   

Dyrektorem szkoły jest mgr Kazimierz Pięta.

1945/46                   

Nazwa szkoły ulega zmianie na Samorządowe Koedukacyjne Gimnazjum im Tadeusza Kościuszki w Bobowej.

1945-1948               

W szkole jest religia, której uczy ks. Józef Grzegorzek.

1946                        

Młodzież wystawia “Betlejem polskie”. Pierwszy i ostatni dzień świąteczny z okazji 3 Maja.

1945-1947              

Dyrektorem szkoły jest dr Jan Kazimierz Zaremba. W szkole uczy 12 nauczycieli.

1947/48                   

Dyrektorem jest Wanda Zarembina.

1948-1950               

Funkcję dyrektora pełni Stanisław Delekta. W szkole nadal uczy 12 nauczycieli.

1948                         

Wystawienie “Ślubów panieńskich” - fundusz przeznaczono na cele szkoły.

1948/49                    

Zmiana nazwy szkoły - Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne w Bobowej.

1949                         

Festyn na cele gimnazjum.

1948-1950                

Religia w szkole jest nadal - uczy ks. Józef Nowak.

1950                        

Upaństwowienie szkoły i przejęcie jej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie. Nazwa szkoły ulega zmianie: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia Licealnego w Bobowej.

1950-1954               

Dyrektorem szkoły jest mgr Jan Urbaś. Kapitalny remont budynku. Otwarto internat, który pozwolił szerszej grupie młodzieży zdobyć średnie wykształcenie.

1950-1954               

Religii uczy ks. Tadeusz Rączkowski. Zmiana programu nauczania zatwierdzonego przez Ministerstwo Oświaty.

1954-1956               

Funkcję dyrektora pełni Kazimierz Mazurkiewicz.

1954                        

Usunięto religię ze szkoły.

1956-1985               

Dyrektorem szkoły jest mgr Bronisław Płaza.

1956                         

Umiera p. Stanisław Delekta, były dyrektor szkoły.

1962                         

Remont kapitalny budynku szkolnego.

1965-1966               

Wybudowanie nowego budynku szkolnego przez Jasielskie Przedsiębiorstwo Budowlane.

1966-1967               

Wybudowanie sali gimnastycznej. Znaczna rozbudowa bazy szkolnej - zakup pomocy naukowych, zorganizowanie pracowni przedmiotowych. W tym roku szkolnym nie było rekrutacji do klas VIII, ponieważ klasa VIII jest odtąd w szkole podstawowej.

1969                         

Odchodzi lubiany i popularny polonista mgr Edward Habaj. Przeniesienie internatu do “zamku”.

1970                         

W tym roku nie ma matury, bo w 1966r. nie było klasy VIII.

1971                        

Uczennica Jolanta Waląg reprezentuje szkołę na Centralnej Olimpiadzie z języka polskiego. Remont budynku szkolnego obok szkoły z przeznaczeniem na internat dla chłopców. Pierwszy raz zdają maturę klasy IV a nie XI jak było dotychczas. Wprowadzono nowy regulamin maturalny pozwalający ukończyć szkołę bez zdawania matury. W szkole ma miejsce sesja naukowa “Wielkość Kopernika dawniej i dziś” pod kierunkiem mgr Jadwigi Sikorskiej.

1973/74                   

Podział roku szkolnego na dwa semestry.

1975                        

Powstaje strzelnica sportowa. Spotkanie młodzieży z panem Emilem Czechem w 30 rocznicę bitwy pod Monte Cassino.

10.06.1978              

Uroczyste spotkanie absolwentów rocznika 1968, które zapoczątkowało miłą tradycję spotkań po latach i dało początek kronice szkoły.

29.08.1985              

Dyrektor szkoły mgr Bronisław Płaza odchodzi na emeryturę.

1985                        

Reaktywowanie “Litwosa” - redaktor Justyna Krztoń.

1985-1991               

Funkcję dyrektora pełni mgr Karol Tokarz.

14.10.1986              

Spotkanie młodzieży z panią Marią Sienkiewicz, wnuczką H.Sienkiewicza, aktorką, która zaprezentowała ciekawy monodram pióra Barbary Wachowicz “Mój dziad Henryk”.

10.12.1986              

prowadza się dzień Patrona Szkoły.

17.10.1987              

Wręczenie szkole sztandaru. Towarzyskie spotkanie wszystkich roczników.

1989                        

Powrót “Litwosa” dzięki panu Janowi Walickiemu - zespół redakcyjny w klasie, której jest wychowawcą - przewodniczy mu Jolanta Kiełbasa.

1990/91                   

Marian Tarsa zakwalifikował się do eliminacji centralnych I Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego Literatury Emigracyjnej.

1991                        

Mgr Karol Tokarz odszedł ze stanowiska dyrektora na własną prośbę.

1991-1995              

W wyniku konkursu dyrektorem liceum zostaje absolwent tej szkoły i jej nauczyciel historii mgr Jerzy Nalepka.

1990/91                   

Wprowadzono do szkół po wielu dyskusjach religię, której uczy ksiądz Jan Łącki. W tym samym roku przybył mgr Wiktor Patena - nauczyciel języka angielskiego - bowiem i ten przedmiot został do szkoły wprowadzony.

02.01.1991              

Przeżyliśmy pogrzeb długoletniego zasłużonego dyrektora szkoły mgr Bronisława Płazy. Odszedł na zawsze człowiek, który winien być dla wielu przykładem człowieka, ojca, męża, a także “prawdziwego dyrektora”.

21.04.1992              

Sesja popularno-naukowa związana z ekologią, której patronuje mgr Grażyna Kurzawa. Sesje odbywają się każdego roku.

27.05.1992              

Z inicjatywy mgr Marii Kubickiej i mgr Tadeusza Raka odbył się w szkole “I Konkurs Twórczości Własnej o Miecz Zygmunta”. Honorowymi gośćmi byli: p. Zbigniew Preisner - absolwent liceum, znany w całym świecie kompozytor muzyki filmowej, p.Piotr Skrzynecki - legendarny współtwórca “Piwnicy pod Baranami” w Krakowie. Zbigniew Preisner refundował stypendium dla zwycięzcy w wysokości 1000 dolarów. Stypendium zdobyła uczennica Małgorzata Szczepanek w kategorii śpiewu.

1992                        

Udział w 9 międzynarodowym konkursie dla dzieci i młodzieży poświęconym życiu w Europie mającej być wspólnym domem, a zorganizowanej przez radę Europy - Oddział Niemiecki w Bonn. I miejsce w dziedzinie plastyki zdobyła Małgorzata Rogala. Wyróżnienie za pracę literacką w języku niemieckim otrzymał Ryszard Sowa.

1992/93                   

Skompletowano wyposażenie pracowni komputerowej, którą prowadzi mgr inż. Wacław Libront.

11.03.1993              

Zorganizowano wieczór muzyczny, w którym wystąpiła pani Urszula Rojek Oczoś, śpiewaczka operowa, była uczennica naszego liceum.

25.05.1993              

II Konkurs Twórczości Własnej o Miecz Zygmunta. Gośćmi byli: tradycyjnie p.Piotr Skrzynecki, p. Zbigniew Preisner, p. Tamara Kowalska Kalinowska - siostra p. Preisnera i absolwentka bobowskiego liceum, piosenkarka p.Anna Szałapak i p. Kondar Mastyło - akompaniator. I miejsce i stypendium w kwocie 1000 dolarów otrzymała w kategorii śpiewu Jadwiga Martuszewska. II miejsce Mateusz Matusik - poezja. III miejsce Monika Tarsa - muzyka i śpiew.

01.05.1994              

II Konkurs Twórczości Własnej o Miecz Zygmunta. Goście: p. Zbigniew Preisner, p. Jacek Wójcicki - piosenkarz i aktor, p. Konrad Mastyło. I miejsce i stypendium 1000 dolarów zdobył Mateusz Matusik - poezja. II miejsce Monika Tarsa - muzyka i śpiew. Wyróżnienie za scenografię - Małgorzata Rogala.

1994                        

Udział młodzieży w spotkaniu szkół sienkiewiczowskich pod opieką mgr Karola Tokarza. II Zlot odbył się w Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie. Młodzież naszej szkoły reprezentowali Ewa Adwent, Anna Forczek, Wioletta Przewoźnik i Mateusz Matusik. Przywieźli wyróżnienia i nagrody: Mateusz Matusik wyróżnienie za poezję, Grand Prix Małgorzata Rogala za obraz o tematyce sienkiewiczowskiej.

12-18.06.1994         

Uczniowie Alicja Appiah, Piotr Fyda, Andrzej Jamka, Marta Wąsik, Jolanta Kuk, Joanna Lubas, Honorata Kwiczal, Sylwia Gąsiur, Lucyna Waszczyszak pod opieką p. Jana Walickiego wzięli udział w seminarium w Bad Marienbergu na temat: “Potrzeby integracji europejskiej” - nawiązanie stosunków między młodzieżą polską i niemiecką.

27.01.1995              

Pożegnanie dyrektora Jerzego Nalepki, który odszedł na stanowisko Kuratora Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu. Pełnienie obowiązków dyrektora przekazano mgr Tadeuszowi Rakowi, nauczycielowi tej szkoły.

20.05.1995              

IV Konkurs Twórczości Własnej o Miecz Zygmunta. Gośćmi spotkania byli: p. Zbigniew Preisner, p. Ala Maurer i najmłodszy piwniczanin p. Adrian Konarski. I miejsce i stypendium 1000 dolarowe otrzymała Małgorzata Rogala - plastyka i scenografia. II miejsce Monika Tarsa - muzyka i śpiew, III miejsce Jadwiga Durlak - poezja. W trakcie spotkania p. Ola Maurer odczytała list od p. Piotra Skrzyneckiego, który ze względu na stan zdrowia nie przyjechał. A oto jego treść: “(...) Olu, nie zapomnij powiedzieć jak niebiańskim, niezwykłym wydarzeniem jest dla Kabaretu Krakowa i całego świata Bobowa(...)”.

25-27.05.1995         

Młodzież liceum pod opieką mgr Krystyny Wiatr uczestniczyła w III Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich we wsi Wąsocze k/Konina. Tym razem szkołę reprezentowały dziewczęta: Alicja Appiah, Renata Wietecha, Magdalena Pater. II nagrodę otrzymała Małgorzata Rogala uczennica klasy IVa.

14.10.1995              

Obchody jubileuszu 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Bobowej. W związku z uroczystością odnowiony został budynek szkoły i internatu i ufundowana została tablica pamiątkowa. Święto rozpoczęła Msza św., oficjalna część odbyła się w budynku liceum, po czym goście przeszli do Szkoły podstawowej, gdzie świętowali do “białego rana”.

23.04.1996              

Widowisko z okazji “Dnia Ziemi” - wizja naszej planety w roku 2118.

31.05-02-06.1996    

IV Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich odbył się tym razem w Szkole Podstawowej nr 9 w Siedlcach. Gośćmi honorowymi byli pani Maria Sienkiewicz i Tomasz Mędrzak (odtwórca roli Stasia Tarkowskiego w filmie “W pustyni i w puszczy”). Zlot poświęcony był ważnym rocznicom: 150 rocznica urodzin H.Sienkiewicza, 100 rocznica napisania “Quo vadis” i 80 rocznica śmierci wieszcza.

02.06.1996              

V Konkurs Twórczości Własnej o Miecz Zygmunta. Tym razem p. Zbigniew Preisner przywiózł do naszego liceum p.Magdę Umer (piosenkarka), Ewę Preisner (malarka) i Zbigniewa Piesiewicza (autor scenariuszy filmów Krzysztofa Kieślowskiego).

19.09.1996              

Nowy rok szkolny rozpoczęla “Jesień literacka Pogórza”. Było to spotkanie z wybitnymi poetami: Jerzym Harasymowiczem i jego gośćmi. Razem z nim przybyli: J.Cyganik, A.K.Torbus, A.Grabowski (nasz sąsiad z Ciężkowic).

23-25.10.1996         

Z inicjatywy p. Małgorzaty Grygiel (nauczycielki WF w liceum) i przewodniczącej Rady Uczniowskiej - Marty Padoł, został zrealizowany Program Profilaktyki Uzależnień pod hasłem: “Młodość - inaczej”. 23 października młodzież spotkała się z Gausem Eyre i Davidem Lambertonem, aby wysłuchać ich wstrząsającego świadectwa o uzależnieniu. Następnego dnia LO gościło w swoich murach teatr Studyjny z Krakowa, który przedstawił sztukę zrealizowaną na podstawie książki “My dzieci z dworca ZOO” - spektakl oparty na wspomnieniach dziewczyny uzależnionej od narkotyków. 25 października o godz. 900 rozpoczęło się w szkole Forum Profilaktyczno-Edukacyjne. Na zajęcia z młodzieżą przyjechali psycholodzy i pedagodzy z poradni Nowego Sącza, Starego Sącza i Gorlic. Przez kilka godzin każda klasa uczestniczyła w warsztatach. po południu wysłuchaliśmy wyznań “Miśka” - przedstawiciela Saltromu z Krakowa, byłego narkomana, który przez pryzmat własnych przeżyć ostrzegał przed skutkami nałogu. Punktem kulminacyjnym był “Program NOE” przygotowany i zrealizowany przez Stowarzyszenie Trzeźwość “Dom” z Nowego Targu.

13.01.1997              

Gościem naszej szkoły była p.Hanna Banaszak - gwiazda polskiej estrady. Jej pobyt w szkole związany był z “Koncertem kolęd”, który odbył się tego samego dnia w Kościele parafialnym. Prócz wspomnień mieliśmy także okazję wysłuchać jej kolęd z towarzyszeniem szkolnego chórku.

21.01.1997              

Kolejna znana osobistość w murach bobowskiego liceum. Tym razem gościliśmy Jerzego Turowicza - znanego dziennikarza i publicystę oraz redaktora naczelnego “Tygodnika Powszechnego”. Spotkanie miało charakter swego rodzaju wywiadu, w którym młodzież zadawała pytania, na które pan Turowicz interesująco odpowiadał. Inicjatorem spotkania z p.Turowiczem był zasłużony dla szkoły i niezastąpiony p.Zbigniew Preisner.

10.04.1997              

W drugim spotkaniu z cyklu “Znana osobistość w naszej szkole” wziął udział Jan Nowicki przywieziony z Krakowa przez Zbigniewa Preisnera. W czasie trzygodzinnego spotkania aktor Teatru Starego w Krakowie interesująco i zabawnie opowiadał o cieniach i blaskach swojego życia, zarówno prywatnego, jak i aktorskiego.

05.06.1997              

VI Konkurs Twórczości Własnej o Miecz Zygmunta. Gośćmi specjalnymi tegorocznego konkursu jest zespół “Pod budą” i oczywiście pan Zbigniew Preisner. Po udzieleniu wywiadów rozpoczęła się właściwa rywalizacja o nagrodę p. Preisnera. Tym razem zwycięzcą zostały: Agnieszka Zagórska i Magdalena Ćwiklik

05-07.06.1997         

V Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich odbył się na terenie SP nr 6 w Łowiczu. Uczestnicy zwiedzili miasto Łowicz Żelazową Wolę i Nieborów. Wieczorem odbyło się spotkanie na które przybyli: Barbara Wachowicz, Marek Perepeczko, Mieczysław Kalenik oraz wnuczki Sienkiewicza: panie Maria i Jadwiga Sienkiewicz.

23.10.1997              

Wojewódzki Igrzyska młodzieży szkolnej w biegach przełajowych. W kategorii zawodników młodszych A.Pabisz wywalczyła 2 miejsce na 70 startujących.

24.10.1997              

“Jesień literacka” w naszej szkole. Pan Andrzej Grabowski przywiózł swoich gości, którymi byli: Stanisław Franczak z Krakowa, Tadeusz Kwiatkowski-Cugow, Nikos Chodzinikolan i Andrzej Żmuda. Niestety ze względu na zły stan zdrowia nie mógł przybyć najbardziej oczekiwany gość - Ernest Bryll.

25.10.1997              

Wojewódzkie biegi sztafetowe przełajowe. Pomimo bardzo złej pogody nasze dziewczyny pokazały “jak się biega” i przywiozły piękny puchar. W sztafecie biegły: Beata Wargulec, Małgorzata Turska, Aneta Niepsuj, Lidia Kucharzyk, Monika Sadłoń, Edyta Hołda, Lidia Zych, Katarzyna Hołda, Urszula Chorąży, Sylwia Hudzik.

10.12.1997              

W tym roku uroczyście obchodziliśmy Dzień Patrona, gdyż honorowym gościem była pani Maria Sienkiewicz.

02.04.1998              

W Bobowej odbył się Finał Wojewódzki w Piłce Siatkowej Szkół Ponadpodstawowych. Po ciężkich bojach nasza dziewczęca drużyna zajęła III miejsce.

30.04.1998              

Wojewódzkie Finały Piłki Siatkowej Chłopców odbyły się w Nowym Sączu. Ku zaskoczeniu wszystkich, dzięki ciężkiej walce drużyna zajęła II miejsce

28-30.05.1998        

VI Ogólnopolski Zlot szkół Sienkiewiczowskich odbył się w Kościelcu (woj. legnickie). Naszą szkołę reprezentowały Magdalena Góra, Joanna Januś pod opieką pani Zofii Tokarskiej. II nagrodę w konkursie plastycznym zdobył Michał Kalisz.

13.03.1999              

Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych odbyły się w Komornie. Nasze województwo reprezentowały dziewczyny z LO w składzie: Renata Wargulec - 2000m, Urszula Chorąży, Sylwia Hudzik, Katarzyna Hołda - 3000m. Punktem kulminacyjnym był bieg trenerów, w którym pani Małgorzata Grygiel uzyskała bardzo wysokie V miejsce na dystansie 1000m.

10-12.06.1999         

VII Ogólnopolski Zlot szkół Sienkiewiczowskich. Naszą szkołę reprezentowały: Justyna Wrona, Joanna Marszał i Sabina Tabiś oraz pani prof. Krystyna Wiatr. Uczestnicy m.in. zwiedzili zamek w Niepołomnicach i zabytki Krakowa.

01.05.1999              

Uchwałą Rady Powiatu Gorlickiego Liceum Ogólnokształcące, Liceum Zawodowe, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego połączone zostały w Zespół Szkół Ogólnokształcących.

10-12.06.1999         

VII Zlot Szkół Sienkiewiczowskich w Krakowie – szkołę reprezentowały Joanna Wrona, Joanna Marszał i Sabina Tabiś pod opieką p. Krystyny Wiatr

01.10.1999              

Małopolska Licealiada Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych – reprezentacja szkoły zajęła II m-ce, wcześniej wygrywając zawody powiatowe i okręgowe 

09.12.1999               

Mistrzyniami powiatu w piłce siatkowej zostały: Stanek Sabina, Wojtaczka Angelika, Kubicka Marta, Urbanek Monika, Zięcina Urszula, Połeć Magdalena, Januś Agnieszka pod opieką trenera prof. Jana Grygiela.

23.02.2000              

Uroczysty wieczór artystyczny poświęcony podsumowaniu półrocznej nauki połączony z wręczeniem nagród najlepszym uczniom. Nagrodą był udział w wycieczce szkolnej do Włoch. W wieczorze wziął udział kompozytor Z. Preisner, który był fundatorem głównej nagrody

28.04-06.05.2000    

Wycieczka do Włoch, w której wzięło udział 75 osób. Dla uczniów była ona nagrodą za najlepsze wyniki w nauce: Józef Stec (IIIb), Sabina Tabiś (IIIb), Piotr Oratowski (Ia), Agata Kurzawa (Ia), Łukasz Fryczek (Ib), Michał Nalepka (IIIa), Ewelina Urbanek (IIa) i Dariusz Włodarz (Ib).

04-06.05.2000         

Zlot szkół Sienkiewiczowskich w Warszawie. Pod opieką p. Grażyny Kurzawy wzięli w niej udział Agata Gryzło i Grzegorz Madej.

22.09.2000              

Do bobowskiego liceum przyjeżdża Daniel Olbrychski. Spotkanie zaaranżował wielokrotny organizator podobnych wizyt - Zbigniew Preisner. Artysta wspaniale recytował m.in. inwokację z “Pana Tadeusza”, wiersz C.K.Norwida “Daj mi wstążkę błękitną i “Kwiaty Polskie” J.Tuwima oraz opowiadał o swojej rodzinie, przyjaciołach, pasjach i wspomnieniach z planów filmowych.

26.09.2000              

Jesienne Indywidualne Biegi Przełajowe. W zawodach wzięło udział 13 szkół średnich. W punktacji drużynowej Zespół Szkół Ogólnokształcących zdeklasował przeciwników zdobywając 144 punkty (druga drużyna dopiero 74 punkty). 

03.10.2000              

Udział szkoły w ogólnopolskim projekcie „Młodzi głosują” Centrum Edukacji Obywatelskiej związanym z wyborami prezydenckimi

19.10.2000              

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody organizuje kolejny już raz imprezę ekologiczną. Tym razem młodzież szkolna mogła obejrzeć przedstawienie pt. „STOP – paleniu papierosów”, które oczywiście dotyczyło szkodliwości tego nałogu.

06.11.2000              

“Po co nam demokracja?” - pod takim hasłem odbyło się w szkole spotkanie z politykami. zaproszeni zostali: rektor Wyższej Szkoły Biznesu w nowym Sączu - Krzysztof Pawłowski, poseł SLD - Kazimierz sas, Poseł AWS - Zygmunt Berdychowski, poseł UW - Jerzy Lasota. Dyskutowano o roli wykształcenia w państwie demokratycznym i jak być dobrym obywatelem w państwie demokratycznym.

06.12.2000              

Pan Zbigniew Preisner przyprowadził do szkoły św. Mikołaja w postaci p.Marka Niedźwiedzkiego - prezentera radiowej “Trójki”. Gość opowiadał o swojej pracy i zainteresowaniach. zachęcił wszystkich do słuchania radia, bo jak powiedział: “Radio jest teatrem wyobraźni”.

11.12.2000              

Kolejna uroczystość z okazji Dnia Patrona Szkoły - Henryka Sienkiewicza. Tradycyjnie już odbył się finał konkursu o wiedzy i życiu patrona, którego zwyciężczyniami zostały Joanna Szczepanek (IIb lo) i Magdalena Zięba (IIItż). Spotkanie zakończyło się inscenizacją wybranych fragmentów "Quo Vadis".

19.04.2001              

Powiatowa sesja naukowa z okazji “Międzynarodowego Dnia Ziemi” pod hasłem: “Stan i kierunki rozwoju ekologii i edukacji ekologicznej młodzieży szkół średnich w powiecie gorlickim”. W sesji prócz przedstawicieli władz powiatowych wzięły udział reprezentacje 11 szkół średnich z terenu powiatu. Odbyła się prezentacja referatów, dyskusja z udziałem zaproszonych gości a następnie wycieczka autokarowa do rezerwatu “Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach i spotkanie przy ognisku. Sesja została przygotowana przez szkolne Koło LOP, którego opiekunem jest p. Grażyna Kurzawa.

22.04.2001              

Wieczór muzyczny ze śpiewaczką operową Urszulą Rojek Oczoś, która zaprezentowała śpiewane przez siebie arie operowe. Była to jednocześnie okazja do wręczenia nagród dla uczniów z najwyższą średnią - nagrodą była wycieczka do Paryża.

29.04-06.05.2001   

Wycieczka szkolna do Paryża

27.03.2002              

Z inicjatywy p. Małgorzaty Grygiel odbyło się II Ogólnoszkolne Forum Edukacyjno-Profilaktyczne "Młodość inaczej". Przedstawiono spektakl, który traktował o rzeczach bliskich wszystkim: miłości, cierpieniu, problemach rodzinnych, uzależnieniu - wystawił go Teatr Profilaktyczny z Krakowa. Ogromnym "wstrząsem" było świadectwo Przemka, który przez alkohol i narkotyki stracił 13 lat życia. Z prelekcją o narkomanii wystąpił madkomisarz z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.

04.04.2002              

Dzień Języków. Wszystkie "zajęcia"  związane były z dwoma językami uczonymi w naszej szkole: angielskim i niemieckim. Impreza odbyła się dzięki ciężkiej pracy pań: Małgotrzaty Grygiel i Dominiki Tokarz. Wszyscy nie tylko uczyli się ale świetnie się bawili w różnorodnych zajęciach: uliczna koszykówka przeciąganie liny, występy cheerliders, konkusry wiedzy, prezentacja plakatów, "Jaka to melodia?", charakteryzacja i inne.

22.04.2002              

Seminarium Powiatowe z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi pt.: "Edukacja europejska młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego". Na zaproszenie odpowiedziały wszystkie szkoły średnie powiatu. Odbył się "śmieciowy" pokaz mody, uczestnicy wysłuchali interesujących referatów i przemówień zaproszonych gości, a imprezę zakończyły zajęcia warsztatowe w Jeżowie - "Ratujmy rzekę Białą" i ognisko.

26.04.2002              

Andrzej Jamka - nauczyciel języka niemieckiego zginął śmiercią tragiczną

24.05.2002              

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej wieloletniemu dyrektorowi szkoły Bronisławowi Płazie. Aktu odsłonięcia dokonali: p. Zofia Płaza (wdowa po dyrektorze), Stanisław Szura (v-ce Starosta Powiatu Gorlickiego), Tadeusz Rak (obecny dyrektor szkoły). Tablicę poświęcił Ksiądz Prałat Stanisław Chrzan. Tablica została wykonana na zamówienie Komitetu Organizacyjnego w składzie: Grażyna Kurzawa, Karol Tokarz, Zbigniew Kita, Tadeusz Rak ze środków pochodzących ze składek ofiarodawców, których lista jest wmurowana pod tablicą.

11.05.2002              

Zjazd absolwentów Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej w Bobowej z okazji 50-lecia matury. Uczestników spotkania po latach nie opuszczał radosny nastrój.

25.04-05.05.2002   

Wycieczka szkolna do Lourdes i Barcelony

03-06.05.2002         

X Zlot Szkół Sienkiewiczowskich w Poznaniu – szkołę reprezentowały Diana Kowalska i Justyna Żaba z p. Martą Lach

11.05.2002              

50-lecie matury obchodzili uczniowie LO z lat 1948-52

24.05.2002              

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Bronisławowi Płazie, długoletniemu dyrektorowi naszej szkoły

04.06.2002              

Szkolny Teatr Profilaktyczny przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej wystawił sztukę pt. "Bici biją". Sztuka na temat agresji i przemocy wśród młodzieży. Spotyka się z nią każdy i każdy próbuje poradzić sobie z nią na swój sposób. Sztuka nikogo nie oskarża, jest jedynie pretekstem do zadawania pytań. Scenariusz: Inka Dowlasz. Reżyseria: Tomasz Wrona i Paweł Małecki pod opieką p.Małgorzaty Grygiel, konsultacja Bogdan Krok, obsada: Anna Tarasek, Agata Kurzawa, Marta Chronowska, Rafał Libront, Tomasz Wrona, Paweł Małecki, Piotr Oratowski, Wojciech Jabłoński. Muzyka: Paweł Małecki, Kostiumy i charakteryzacja: Marta Zagórska. Szczególne podziękowania dla P. Małgorzaty Grygiel za pomysł stworzenia "czegoś".

01.09.2002              

W wyniku reformy systemu szkolnego do nowego 3-letniego liceum po raz pierwszy przyszli absolwenci gimnazjum

03.10.2002              

Przyjęcie pierwszoklasistów w poczet uczniów naszej szkoły. Chrzest była parodią fredrowskiej "Zemsty". "Koty" wypiły(li) jogurt i złożyły(li) ślubowanie. Przyjęto również do grona nowych (młodych) nauczycieli: p. Annę Libront. p. Magdalenę Tokarskę, p. Dominikę Tokarz, p. Agatę Mruk, p. Monikę Szycę, p. Angelikę Kowalską, p. Urszulę Mazur. Panie miały do wykonania trzy zadania: zaprezentować swoje zdolności rytmiczno-teneczne (oceniana była gracja i wdzięk), konsumpcja jogurtów (oceniana zdolność do szybkości działania) i wypowiedzenie specjalnej przysięgi.

10.10.2002              

Na górze Marcina w Tarnowie odbyła się Małopolska Licealiada Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych. Nasze dzielne zawodniczki zajęły II miejsce, wyprzedzając 25 rywalizujących drużyn. Skład drużyny: Joanna Żaba, Sabina Gryzło, Marta Chronowska, Renata Król, Lidia Zagórska, Kasia Witkowska, Kasia Rząca, Mariola Grygiel, Angelika Gucwa, Renata Forczek.

13.02.2003              

Po raz drugi zorganizowany został dzień Języków, łączący w sobie naukę, zabawę i rekreację, przygotowany w dużej mierze przez samych uczniów pod kierownictwem nauczycieli języków obcych. Motywem przewodnim były: Austria i Australia. Wszystkie konkursu oceniane były przez komisję, która przyznawała punkty. Nagrodę w postaci jednego dodatkowego dnia przeznaczonego na klasową wycieczkę wygrała klasa IIIb oraz nagroda dodatkowe - reklamówka czekolady.

23.04,2003              

III Sesja Ekologiczna Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizowana przez SK LOP przy ZSO w Bobowej. Tematem przewodnim sesji była rola organizacji ekologicznych w realizacji zrównoważonego rozwoju środowiska oraz problemom ekologicznym szkół, miejscowości i gmin w kontekście problemów omawianych na Szczycie Ziemi w Johanesburgu.

26.04-03.05.2003    

Wycieczka Budapeszt-Eger-Miszkolc-Balaton-Zagrzeb-Jezera-Medugorje-Postojna-Wiedeń.

14.02.2003              

II Dzień Języków Obcych

23.04.2003              

III Powiatowa Sesja Ekologiczna poświęcona była roli organizacji ekologicznych w kontekście problemów omawianych na Światowym Szczycie Ziemi w Johannesburgu

26.04-03.05.2003   

Wycieczka do Chorwacji

02.06.2003              

Referendum europejskie. W ramach akcji "Młodzi głosują" odbyło się w szkole głosowanie referendalne przed referendum akcesyjnym. W referendum wzięło udział 83% uprawnionej do głosowania młodzieży szkoły. Na pytanie: "Czy chcesz aby Polska przystąpiła do Unii Europejskiej?" - 63,6% odpowiedziało TAK. W komisji zasiedli: Anna Wrona, Katarzyna Tokarz i Artur Kokosz. Nadzorowali: Paweł Małecki i p.Magdalena Tokarska.

19.06.2003               

Szkolny Teatr Profilaktyczny przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej wystawił kolejną sztukę. Tym razem był to spektakl pt. "Nie zdasz - nie wracaj do domu". Reżyseria: Małgorzata Grygiel, konsultacja Bogdan Krok, obsada, muzyka, kostiumy i charakteryzacja - uczniowie kl. IIIb: Zofia Dynda, Marta Chronowska, Łukasz Wojna, Urszula Tomaśko, Łukasz Turski, Piotr Budzyn, Diana Kowalska. Sztuka porusza problemy okresu dojrzewania, które mogą przerodzić się w dramat nieudanego życia. W którym momencie bić na alarm?. jakich środków użyć? Jak poruszać się w czarno-białym świecie uczuć bohaterki, żeby jej pomóc? IIIb składa szczególne podziękowania wychowawczyni p. Małgorzacie Grygiel za opiekę i cierpliwość, a także za wspólnie spędzony czas podczas przygotowywania sztuki.

28.06.2003               

Zjazd Absolwentów rocznika 1978 Liceum Ogólnokształcącego w Bobowej, którzy w ten sposób świętowali jubileusz XXV-lecia egzaminu dojrzałości.

26.09.2003              

Jesień Literacka Pogórza – młodzież naszej szkoły wzięła udział w spotkaniu z poetami: E. Bryllem, St. Szewczenką, A. Szyperem i A. Grabowskim

04.11.2003              

Spotkanie z kompozytorem Zbigniewem Preisnerem

28.11.2003              

Ogólnoszkolne Forum Profilaktyczne – spektakl „Obietnica” dotyczący problemu alkoholizmu wśród młodzieży

04.12.2003              

Spotkanie z aktorem Jerzym Trelą

21.02.2004              

Spotkanie przyjaciół szkoły – Ostatki – koncert artystów operetki krakowskiej, p. Pawła Szczepanka i Jana Miguły

21.04.2004              

IV Powiatowa Sesja Ekologiczna odbyła się pod hasłem „Nie żyjemy po to, aby jeść. Jemy po to, aby żyć”

27-30.05.2004         

Ogólnopolska Licealiada w Piłce Siatkowej Chłopców w Pile – reprezentacja szkoły zajęła III m-ce

06.06.2004              

Szkolny Teatr Profilaktyczny przedstawił sztukę pt. „Błyskoszczęki”

22.06.2004              

II m-ce ekozespołu „Sozolaki”w ogólnopolskim konkursie „Program ekozespołów w mojej szkole”.

01.08.10.2004         

Powiatowa i Wojewódzka Licealiada Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przełajowych: reprezentacja dziewcząt wygrała zawody powiatowe, a w województwie zdobyła II m-ce

24-25.11.2004        

IV Ogólnoszkolne Forum Profilaktyczno-Edukacyjne „Młodość inaczej. Stop przemocy”, na które złożyły się wieczór poezji i muzyki oraz spektakl profilaktyczny „Zamknięci w sobie”

21.04.2005              

V Powiatowa Sesja Ekologiczna odbyła się pod hasłem „Las jako składnik środowiska przyrodniczego”

maj 2005                 

Po raz pierwszy absolwenci 3-letniego liceum zdawali nową maturę, natomiast po raz ostatni uczniowie kl. V TŻ pisali egzamin dojrzałości (starą maturę). Nową maturę zdało 100% absolwentów naszej szkoły, niewiele szkół w Polsce może się pochwalić takim wynikiem

07.06.2005              

Szkolny Teatr Profilaktyczny przedstawił sztukę pt. „Sytuacja bez wyjścia”.

wakacje 2005         

Gruntowny remont szkoły

14.10.2005              

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej odbywa się w naszej szkole

22.10.2005              

Uroczystości 60-lecia szkoły

 

... a potem powstała została założona strona internetowa ...

Gościmy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.