Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BOBOWEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia  2016 r. (Dz.  Urz.  UE  nr 119), zwanego dalej RODO:

 1. Administratorem Danych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej, 38 – 350 Bobowa, ul. Długoszowskich 1, tel. 18 351 40 09, e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dorota Myszkowska-Janik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 18 353 51 16.
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej przetwarza dane osobowe uczniów i ich rodziców oraz słuchaczy w celu realizacji zadań oświatowych.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
 • art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO,
 • ustawa z dnia 27 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 2198, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo światowe (Dz. U.  z  2018  r.,  poz.  996,  z  późn.  zm.),
 • inne przepisy prawa krajowego, z których wynikają zadania w zakresie rekrutacji, nauczania ogólnokształcącego i zawodowego, zadania dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze oraz promocja szkoły.
 1. Dane osobowe mogą być udostępnione innym organom i podmiotom wyłącznie w granicach określonych przepisami prawa.
 2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie do celów archiwalnych przez okres wskazany w przepisach prawa.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w granicach określonych prawem.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy RODO.
Zobacz tutaj