Dnia 06 kwietnia odbyło się spotkanie młodzieży z doradcą ds. klimatu i środowiska Powiatu Gorlickiego. Uczniowie klas: 2aT i 1b LO uczestniczyli w prelekcji dotyczącej wpływu konsumpcjonizmu na środowisko. Dowiedzieli się dlaczego gospodarka odpadami jest ważna i jak na co dzień można ograniczać odpady. W trakcie spotkania zostały przekazane dla naszej szkoły 3 zestawy pojemników do segregacji odpadów na 4 frakcje. Spotkanie odbyło się w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”  (LIFE19 IPC/PL/000005 LIFE-IP EKOMALOPOLSKA).

W dniu 20 kwietnia trzech uczniów - członków SK LOP wraz z opiekunem wzięło udział w pierwszym dniu obchodów Małopolskich Dni dla Klimatu. Razem z innymi uczestnikami szkół powiatu gorlickiego oraz Leśnikami z Nadleśnictwa Gorlice posadzili drzewa w Radocynie. W trakcie spotkania wysłuchali pogadanki o roli drzew dla klimatu i środowiska, a także dowiedzieli się jak sadzić drzewa oraz o nie dbać. Na koniec odbyła się ekologiczna gra i poczęstunek.

W przededniu obchodów Dnia Ziemi uczniowie klas: 1b LO, 2aT, 2bT z ogromnym zaangażowaniem, zaopatrzeni w worki i rękawiczki zadbali o czystość ulic Bobowej, zbierając i segregując śmieci z przydrożnych fos i rowów.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi została przygotowana gazetka tematyczna oraz ulotki informacyjne dla mieszkańców Bobowej.

Uwieńczeniem tegorocznych obchodów dnia Ziemi w naszej szkole było zmierzenie się 25 kwietnia reprezentantów 11 klas z zadaniami przygotowanymi w ramach Szkolnego Konkursu Ekologicznego, w którym uczniowie odpowiadali na pytania o tematyce zagrożeń i ochrony środowiska przyrodniczego, rozwiązywali zadania dotyczące segregowania odpadów, wykazali się znajomością znaków ekologicznych umieszczanych na opakowaniach. Młodzież uzdolniona plastycznie miała okazję pokazać swój talent w pracach plastycznych odwołujących się do tegorocznego hasła Dnia Ziemi ,,Zainwestuj w naszą planetę”.

Wyniki konkursu z wiedzy ekologicznej:

I miejsce – 1b LO

II miejsce – 1T

III miejsce – 3LO4, 1a LO

Wyniki konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej:

I miejsce – Klaudia Kłodnicka 1T

II miejsce – Karol Ziobrowski 2Tb

III miejsce – Weronika Kownacka 1T

Wyróżnienia – Magdalena Jamróz 1T, Bartłomiej Forczek 3Tb5

 

Autorom zwycięskich i wyróżnionych prac serdecznie gratulujemy. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursach.