W tym roku reprezentanci klas licealnych naszej szkoły uczestniczyli w obchodach Dnia Ziemi z Centrum Edukacji Obywatelskiej. 18 kwietnia uczestniczyliśmy w webinarium prowadzonym przez Aleksandrę Litorowicz pt. „Ziemia jako ekosystem społeczno–przyrodniczy”, który przedstawiał relację człowieka z naturą. Webinarium było przygotowaniem do zadań w terenie, realizowanych 21 kwietnia.

Podczas tych zajęć szukaliśmy zależności między organizmami, wpływu człowieka na przyrodę oraz oznak różnorodności biologicznej. Następnym naszym zadaniem było wybranie rośliny i opisanie jej wyglądu, sposobu jej rozmnażania, środowiska w jakim żyje, zrobienie jej szkicu i wymyślenie nowej, własnej nazwy, która będzie ją najlepiej charakteryzować.

Kolejny etap realizowany był w szkole. Wspólnie obejrzeliśmy film pt. „Splątania” oraz przystąpiliśmy do tworzenia plakatu, ukazującego w jaki sposób jesteśmy połączeni z miejscem, w którym byliśmy, jakie zależności zachodzą między nami, a danym miejscem.

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi przybrały nieco inną formę niż zazwyczaj. Celebrując to święto umocniliśmy nasz kontakt z naturą, poczuliśmy, że jesteśmy jej częścią i mamy na nią wielki wpływ.