Innowacja p.t. "Kody kreskowe" rozpoczęła swoje funkcjonowanie w ZSO w Bobowej 1 września 2018 roku.

Organizacja pracy biblioteki jest podstawowym warunkiem sprawnej realizacji jej zadań, czyli optymalnego zaspokojenia potrzeb czytelnika, przy jak najmniejszym nakładzie środków. Aby podnieść jakość pracy naszej szkolnej biblioteki pojawił się pomysł zakupu skanera kodów kreskowych i samodzielnego wyprodukowania kodów na książki (nie płacimy firmom zewnętrznym). Kolejnym krokiem ułatwiającym korzystanie z zasobów bibliotecznych było przygotowanie specjalnych kart bibliotecznych z kodami kreskowymi dla uczniów i pracowników szkoły. Te działania powinny usprawnić działanie biblioteki i znacznie obniżyć koszty całego przedsięwzięcia.

Harmonogram prac:

 • I-II 2018        
  Opracowanie zostały procedury tworzenia i drukowania kodów kreskowych na specjalnych formularzach papieru samoprzylepnego. Po wygenerowaniu z programu MOL Optivum listy z numerami książek (ponad 15000) nastąpiło żmudne (ok. 50 godzin) testowanie różnych programów (m.in. Notepad++, MS Excel, MS Word, www.kreseczki.pl). Głównym problemem było wypracowanie takiego schematu postępowania, który umożliwiałby automatyzację i możliwość szybkiego dorabiania brakujących i kolejnych kodów.
 • III 2018         
  Drukowane kodów kreskowych na książki – ponad 15000 naklejek.
 • VI-VIII 2018
  Oklejanie książek.
 • VII 2018        
  Projektowanie karty bibliotecznej (CorelDraw, Gimp). Spośród 6 wersji wybrano jedną i złożono zamówienie w internetowej drukarni na wydruk 500 sztuk plastikowych kart bibliotecznych (ok. 20 godzin).
 • VIII 2018      
  Przygotowanie kodów kreskowych dla uczniów i nauczycieli, i naklejenie ich na karty biblioteczne.