Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

IT SZKOLA to platforma edukacyjna z nieograniczonym dostępem do bezpłatnych zasobów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Z zasobów mogą korzystać wszyscy chcący podwyższyć kompetencje cyfrowe. Zrealizowanie każdego kursu i zdanie egzaminu kończy się wygenerowaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie odpowiednich kompetencji. W dalszej części pozytywnie zrealizowane kursy przez autora. 

mgr inż. Wacław Libront

 Lista zrealizowanych kursów:

1 Algorytmika Internetu
2 Co to jest domena internetowa?
3 Graficzna obróbka zdjęć
4 Gimp - edycja grafiki i zdjęć
5 Grafika fotorealistyczna - jak się ją tworzy w praktyce
6 Grafika komputerowa, czyli jak zrobić coś, czego nie potrafi aparat cyfrowy
7 Obraz jako środek przekazu informacji
8 Cyfrowa synteza fotorealistycznych obrazów w środowisku 3D
9 Metody kodowania i przechowywania sygnałów dźwiękowych
10 Nagrywanie i obróbka filmów
11 Obróbka i wizualizacja obrazów – jak poprawiać i przekształcać zdjęcia
12 Parametry i usługi sieci dostępu do Internetu – teraz i w przyszłości
13 Podstawy kompresji wraz z zastosowaniami
14 Semantyczny Internet
15 Techniki Internetu
16 Techniki nagrywania, kształtowania i odtwarzania dźwięku
17 Techniki rejestracji, obróbki i wizualizacji obrazów ruchomych
18 Tworzenie serwisów internetowych
19 W poszukiwaniu treści multimedialnych
20 Witryna w Internecie – zasady tworzenia i funkcjonowania
21 Ucz się szybko i skutecznie - pracuj metodą projektów
22 Jak zrobić profesjonalny tutorial i film instruktażowy na Youtube
23 Jak tworzyć nowoczesne strony internetowe?
24 Przegląd internetowych narzędzi edytorskich
25 Energia mechaniczna - o tym, że aby mieć coś trzeba się napracować
26 Fizyka atomowa i jądrowa - elementarna rzecz o elementarnych składnikach materii
27 Grawitacja - o oddziaływaniu między masami
28 Grawitacja i elementy astronomii - bliskie i nieco dalsze kosmiczne sąsiedztwo Ziemi
29 Magnetyzm, indukcja magnetyczna - jak elektrownie „robią” prąd
30 Mechanika bryły sztywnej - co się dzieje gdy ciało się obraca
31 Optyka i kwanty promieniowania - jak to się dzieje, że widzimy
32 Pole elektryczne - czy da się schwytać pioruny
33 Prąd stały - dlaczego świeci żarówka
34 Ruch harmoniczny i fale mechaniczne - jak to się dzieje, że słyszymy
35 Ruch punktu materialnego - opis ruchu postępowego oraz jego przyczyn
36 Termodynamika - co się dzieje we wnętrzu substancji gdy ją ogrzewamy
37 Algorytmy poszukiwania i porządkowania. Elementy języka programowania
38 Czy wszystko można policzyć na komputerze?
39 Do czego można wykorzystać język Javascript
40 Fraktale wokół nas
41 Jak wnioskują maszyny
42 Język językowi nie równy
43 Mechaniczne dowodzenie twierdzeń
44 Między programowaniem a wnioskowaniem
45 O relacjach i algorytmach
46 Po co informatykom logika
47 Pomysł, przepis, program … i co dalej?
48 Porządek wśród informacji kluczem do szybkiego wyszukiwania
49 Programowanie współbieżne w informatyce i nie tylko
50 Proste rachunki wykonywane za pomocą komputera
51 Przegląd podstawowych algorytmów
52 Razem można więcej – podstawy pracy zespołowej
53 Różnorodne algorytmy i ich komputerowe realizacje
54 Strukturalnie czy obiektowo – czyli droga do sukcesu
55 Struktury danych i ich zastosowanie
56 Techniki algorytmiczne przybliżone i dokładne
57 Wprowadzenie do algorytmiki i programowania - wyszukiwanie i porządkowanie informacji.
58 Zaawansowane algorytmy
59 Znajdowanie najkrótszych dróg i najkrótszych oraz najniższych drzew
60 Budowa i działanie sieci komputerowych 2020-06-18
61 Komunikacja w sieciach komputerowych 2020-06-18
62 Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego
63 Media transmisyjne w lokalnych sieciach komputerowych
64 Podstawy adresowania hostów w sieciach komputerowych
65 Podstawy adresowania IP w sieciach komputerowych
66 Podstawy bezpieczeństwa sieciowego
67 Podstawy budowy i działania sieci komputerowych
68 Podstawy działania routerów i routingu
69 Podstawy działania sieci bezprzewodowych
70 Podstawy działania wybranych usług sieciowych
71 Sieci komputerowe w powszechnym użyciu
72 Wybrane zagadnienia przetwarzania równoległego – superkomputery i klastry obliczeniowe
73 Zarządzanie sieciami LAN
74 Zarządzanie sieciami WAN
75 Konfiguracja sieci oraz urządzeń do poprawnego działania

 

Gościmy

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.