programAplikacja "Statystyka ocen" związana jest z innowacją pedagogiczną "Jestem TRENDY". Głównym zadaniem programu jest zautomatyzowanie wszystkich czynności, które służą do wydrukowania wykresów z informacjami o postępach w nauce uczniów. Graficzna forma wykresów i sposób ich przygotowania zmieniały się od 1994 roku wielokrotnie, idea pozostawała zawsze taka sama - co miesiąc poinformować ucznią o jego postępach w nauce. Obecna wersja programu, to półtora miesiąca wytężonej umysłowej pracy w czasie wakacyjnego wypoczynku nauczyciela. Program liczy tylko nieco ponad 2000 wierszy kodu źródłowego, ale jest bardzo skomplikowany i wymagający znacznej mocy obliczeniowej komputera, niezbędnej do analizy setek tysięcy ocen, dat, nazwisk i przedmiotów.

wyplataWykres, który otrzymuje uczeń zawiera szereg elementów, które w różnorodny sposób prezentują jego postępy w nauce. Zawiera m.in. miesięczne informacje o średniej ocen całej ucznia i klasy, średnie ocen semestralnych, krzywą Gaussa rozkładu ocen i informację o trendzie. To jest główne zadanie programu "Statystyka ocen". Pomimo zorientowania na ucznia, aplikacja daje mnóstwo informacji o postępach w nauce zespołów klasowych, oraz umożliwia śledzenie (w podobny sposób, jak dla ucznia) różnorodnych aspektów pracy nauczyciela.

Możliwości programu:

  • import danych z ocenami z dziennika elektronicznego firmy Vulcan
  • przeglądanie i drukowanie wykresów szczegółowych i zbiorczych
  • archiwizacja zaimportowanych i obrobionych danych

Rodzaje tworzonych wykresów

  • średnie - podstawowy wykres ze średnimi dla każdego ucznia

wydruk sr

  • roczne - porównanie średnich ocen semestralnych uczniów w klasie

roczne

  • cząstkowe - porównanie średnich wszystich ocen cząstkowych uczniów w klasie

czastkowe

  • różnica - porównanie różnic średnich ocen cząstkowych i semestralnych

roznica

  • trend - porównanie wskaźnika liczbowego obrazującego trend - poziom wzrostu lub spadku ocen

trend

  • wskaźnik - porównanie ilości wystawionych przez nauczycieli ocen

wskaznik