optyka

Światło biegnie po liniach prostych chyba, że trafi na inne środowisko - w którym prędkość rozchodzenia się światła jest inna - i się załamuje. W ten sposób powstaje m.in. tęcza, dzięki temu zjawisku możemy oglądać świat w powiększeniu za pomocą mokroskopu, lunety albo też robić zdjęcia aparatem fotograficznym lub komórką.

Komputerowa ława optyczna dostępna na stronie: http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl umożliwia badanie różnego rodzaju soczewek i konstruowanie z ich pomocą lunet i mikroskopów. Na lekcjach wyznaczaliśmy m.in. ogniskową soczewki metodą tradycyjną i Bessela.