Akcje krwiodawcze w naszej szkole cieszą się coraz większym uznaniem wśród społeczności lokalnej. 14 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej przeprowadzono drugą, w tym roku szkolnym, akcję krwiodawstwa. Nie zawiedli uczniowie, nauczyciele, absolwenci, pracownicy naszej szkoły oraz osoby spoza placówki. Wszyscy po raz kolejny udowodnili, że oddawanie krwi jest szlachetnym, bezinteresownym działaniem na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Akcje te cieszą tym bardziej, że po zakończeniu edukacji w naszej szkole absolwenci pielęgnują tę piękną postawę w dalszym dorosłym życiu. Dziękujemy z całego serca i zapraszamy na kolejną akcję honorowego krwiodawstwa.